Googlisari

Τρέχοντα….

Εκπαιδευτικά νέα….

Τα νέα της lisari team...
1) Την Τρίτη 29 Αυγούστου αναμένεται - εκτός απροόπτου - να δημοσιοποιηθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα των ΑΕΙ, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων.

2) Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 21η Ιουνίου 2018 του επόμενου έτους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 (ημέρα Δευτέρα) και λήγει στις 15 Ιουνίου 2018 (ημέρα Παρασκευή).

Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Σημείωση: Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

3)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-9-2017

ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 5-9-2017

ΑΡΧΑΙΑ + ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6-9-2017

ΙΣΤΟΡΙΑ + ΦΥΣΙΚΗ + ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π.Π

ΠΕΜΠΤΗ 7-9-2017

ΛΑΤΙΝΙΚΑ + ΧΗΜΕΙΑ + Α.Ο.Θ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9-2017

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. + Ο.Π

ΣΑΒΒΑΤΟ 9-9-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ + ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.


1) Το πρώτο βιβλίο της ομάδα μας για την Επανάληψη στη Γ΄ Λυκείου

(18/2/2016)! Νέα επανέκδοση (26/6/2017) χωρίς το ένθετο, εμπλουτισμένο και με τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2016 και 2017!


2) Με καμάρι σας παρουσιάζουμε το
2ο βήμα (20/12/2016) της ομάδα μας για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ στη Γ Λυκείου!


3) Έπεται και το τρίτο βήμα της ομάδας.

Κυκλοφορεί (16/3/17)!!

Ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους τους μαθητές, ένα βιβλίο στοχευμένο στο μαθητή που έχουμε στο σχολείο, στο Φροντιστήριο στην τάξη.


(νέο) Διαβάστε την πρότασή μας για τη διδασκαλία των μαθηματικών στη Γ Λυκείου.

Το σχολικό βιβλίο με συνδυασμό των δύο βοηθημάτων της lisari team.


Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Ελληνοαγγλικό Αγγλοελληνικό Λεξικό με Θέματα Μαθηματικών


 
ΑΕλληνικός όροςΜετάφραση
αβέβαιος, ακαθόριστοςundetermined
αγωγιμότηταconductivity
αδράνειαinertia
αδράνειαstagnation
αεροδυναμικόςaerodynamic
άθροισηsummation
άθροισμα, αθροίζωsum
αισθητήριοςsensory
ακέραια συνάρτησηentire function
ακέραιοςinteger
ακολουθίαsequence
ακρίβειαaccuracy
ακριβές διαφορικόexact differential
ακριβήςexact
ακρότατοςextreme
ακτίναradius
ακτίνα συγκλίσεωςradius of convergence
ακτίνιο(μονάδα μέτρησης)radian
άλγεβραalgebra
αλγεβρική εξίσωσηalgebraic equation
αλγεβρική συνάρτησηalgebraic function
αλγεβρικός αριθμόςalgebraic number
αλγόριθμοςalgorithm
άλμα(σε συνάρτηση)jump
αλυσοειδής(καμπύλη)catenary
αμετάβλητοςinvariant
αμοιβαίοςmutual
αναγκαία και ικανή συνθήκηnecessary and sufficient condition
αναγκαιότητα-καταναγκασμόςnecessity
ανάδελταnabla
ανάδελτα(τελεστής)Del(operator)
αναδρομική σχέσηrecurrence relation
αναδρομικός τύποςrecursion formula
ανάκλασηreflection
ανάλυσηanalysis
αναλυτική συνάρτησηanalytic function
αναλυτικόςparticular
αναπαράσταση- απεικόνισηrepresentation
ανάπτυξη-ανάπτυγμαexpansion
αναστροφή(πίνακα)transposition
ανάστροφος(πίνακας)transpose
ανεξαρτησίαindependence
ανεξάρτητη μεταβλητήindependent variable
ανθρώπινο σύστημαhuman system
άνισοςunequal
ανισότηταinequality
ανομοιογενές γινόμενο τριών διανυσμάτωνmixed triple product
ανομοιότηταdissimilarity
αντικειμενικόςobjective
αντίστασηresistance
αντιστροφήinversion
αντιστροφήreversion
αντίστροφη σνάρτησηinverse function
αντίστροφοςconverse
αντίστροφοςinverse
αντίστροφοςreciprocal
αντίστροφος πίνακαςinverse matrix
άνω-ανώτεροςupper
ανώτερη τάξηhigher order
ανώτεροςsuperior
αξίωμαaxiom
αξιωματική θεμελίωσηaxiomatic foundation
άξοναςaxis
άξονας περιστροφής-περιστρέφομαιpivot
αόριστος-απροσδιόριστοςindefinite
απαλείψιμοςremovable
απαραίτητος-αναγκαίοςnecessary
απεικόνισηimage
απεικόνιση-αντιστοίχισηmapping
άπειροinfinity
άπειροςinfinite
απειροστόςinfinitesimal
απεριόριστο διάστημα- απειροστή έκτασηspace
απλόςsimple
απόδοσηoutput
αποκλίνουσα ακολουθίαdivergent sequence
αποκοπήtruncation
απόκρισηresponse
απόλυτη τιμήabsolute value
απομονωμένοςisolated
απόσβεσηdamping
απόστασηdistance
απροσδιόριστη μορφή- απροσδιοριστίαindeterminate form
απώλειαloss
άπωσηrepulsion
αριθμητήςnumerator
αριθμητικόςarithmetic
αριθμητικόςnumerical
αριθμοί του BernoulliBernoulli numbers
αριθμόςnumber
αρμονική κίνησηharmonic motion
αρμονικόςharmonic
αρνητικόςnegative
άρρητος αριθμόςirrational number
αρχή της αντιμεταθετικότηταςcommutative law
αρχή της επιμεριστικότηταςdistributive law
αρχή της προσεταιριστικότηταςassociative law
αρχικόςinitial
ασάφειαfuzziness
ασάφεια-αμφιβολίαambiguity
ασάφεια-αοριστίαvagueness
ασαφές σύνολο(αριθμών)fuzzy set
ασαφήςfuzzy
αστάθειαinstability
ασυμπτωτικές ευθείεςasymptote
ασυμπτωτικό ανάπτυγμαasymptotic expansion
ασυνέχειαdiscontinuity
ασυνεχήςdiscontinuous
αύξηση-βήμαincrement
αύξωνincreasing
αφαίρεσηsubtraction
αφετηρία-αρχήorigin
Α|Β|Γ|Δ|Ε|Ζ|Η|Θ|Ι|Κ|Λ|Μ|Ν|Ξ|Ο|Π|Ρ|Σ|Τ|Υ|Φ|Χ|Ψ|Ω


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 
A
Αγγλικός όροςΜετάφραση
abscissaτετμημένη
absolute valueαπόλυτη τιμή
accelerationεπιτάχυνση
accuracyακρίβεια
actual errorπραγματικό σφάλμα
additionπρόσθεση, άθροιση
adjoint matrixπροσαρτημένος πίνακας
aerodynamicαεροδυναμικός
algebraάλγεβρα
algebraic equationαλγεβρική εξίσωση
algebraic functionαλγεβρική συνάρτηση
algebraic numberαλγεβρικός αριθμός
alternating seriesεναλλασσόμενη σειρά
algorithmαλγόριθμος
ambiguityασάφεια, αμφιβολία
ambiguous queryδιφορούμενο, ασαφές ερώτημα
amplitudeπλάτος
analysisανάλυση
analytic functionαναλυτική συνάρτηση
angleγωνία
angular speedγωνιακή ταχύτητα
annulusδακτύλιος
antecedentπροηγούμενος, ηγούμενος όρος αναλογίας
anti-derivativeπαράγουσα
approximationπροσέγγιση
arcτόξο κύκλου
areaεμβαδό,επιφάνεια
argumentόρισμα
arithmeticαριθμητικός
associative lawαρχή της προσεταιριστικότητας
asymptoteασυμπτωτικές ευθείες
asymptotic expansionασυμπτωτικό ανάπτυγμα
attributeιδιότητα, χαρακτηριστικό
augmented matrixεπαυξημένος πίνακας
auxiliary equationβοηθητική εξίσωση
averageμέσος όρος
axiomαξίωμα
axiomatic foundationαξιωματική θεμελίωση
axisάξονας
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Creative Commons License Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...