Προγράμματα

1) Πως γράφουμε Latex στο blogspot ?
2) Προγράμματα για τα Μαθηματικά - Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων και σχημάτων στην Γεωμετρία
3) Προγράμματα για τα Μαθηματικά - Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων και σχημάτων στην Γεωμετρία
4) Number Theory - υπολογίστε διάφορα μαθηματικά προβλήματα
5) Πως κατασκευάζουμε γεωμετρικά σχήματα, γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων και ιστογράμματα συχνοτήτων;
6) Μαθηματικό λογισμικό για 1. Γραμμική Άλγεβρα 2. Σχεδιαστή συναρτήσεων 3. Αριθμητική ολοκλήρωση – παραγώγιση 4. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
7) Χρήσιμα αρχεία για την πιστοποίηση Β΄επιπέδου στις ΤΠΕ
8) Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος 2 x 2

Γραφικές παραστάσεις με desmos calculatorμε graph

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΚΑΦΙΔΑ ΖΑΧΑΡΙΑ
  1. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙς ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ EXCEL
  2. ΕΥΡΕΣΗ n-οστης ρίζας ενός αριθμού
  3. πράξεις μεταξύ μιγαδικών αριθμών
  4. πρώτοι αριθμοί 
Πηγή: http://mixalisroniotis.webs.com/mathematics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου