Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Μαθηματικά και αριστερόχειρες!

Βρήκα μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία του Δεληκανλή Παναγιώτη που κατέθεσε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδακτικής και μεθοδολογίας των Μαθηματικών.

Μου έκανε εντύπωση το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται και είναι το εξής:

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΡΊΑ
ΜΆΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 

Γνωστικές διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών κατά την αντιμετώπιση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων

Η διδασκαλία των εννοιών: οριζόντια, κατακόρυφη διεύθυνση, σύστημα συντεταγμένων είναι μια πορεία αφαιρετικής διαδικασίας κατά την οποία τα αντικείμενα αφαιρούνται από το χώρο ώστε να επιτευχθεί μια οργάνωση του χώρου.

Η Εικόνα 2 έχει σχεδιαστεί από την Μαρία δεξιόχειρο κορίτσι της Β΄ Γυμνασίου 


Εικόνα 2 : Ένας άνθρωπος στην αριστερή πλευρά ενός βουνού και ένας άλλος στην δεξιά πλευρά του βουνού περπατούν πηγαίνοντας προς την κορυφή


Από  την Εικόνα 2 είναι φανερή η σωστή δόμηση της έννοιας της καθέτου που έχει κάνει η Μαρία, έχει  δημιουργήσει νοερά ένα σύστημα αναφοράς. Έχει σημειωθεί αρχικά από τον Mach ( Mach 1861)και αργότερα αποδείχθηκε σε παιδιά και πολλά είδη ζώων (Appelle 1972), ότι η επίτευξη οπτικών στόχων υπερτερεί όταν ο προσανατολισμός των ερεθισμάτων είναι κατακόρυφος ή οριζόντιος παρά όταν είναι πλάγιος. Το περιβάλλον δίνει στο παιδί το πιο απλό και φυσικό σύστημα αναφοράς, δηλαδή τις ιδέες της οριζόντιας και κατακόρυφης διεύθυνσης οι οποίες είναι φυσικές παρά μαθηματικές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυο επόμενες εικόνες από αριστερόχειρες μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου.

Η Εικόνα 3 έχει σχεδιαστεί από την Ελευθερία αριστερόχειρο κορίτσι της Β΄ Γυμνασίου Εικόνα 3 : Ένας άνθρωπος περπατά στην αριστερή πλευρά ενός βουνού και ένας άλλος στην δεξιά πλευρά του βουνού πηγαίνοντας προς την κορυφή


Ο άνθρωπος της δεξιάς πλευράς στο βουνό εμφανίζει μικρή έλλειψη ως προς τη σωστή διεύθυνση. Η διεύθυνση του σώματός του είναι κάθετη στις πλευρές του βουνού. Δηλαδή είναι γνωστή η έννοια της ορθής γωνίας, έννοια απαραίτητη στην ανάπτυξη ενός ορθογωνίου συστήματος συντεταγμένων.

Η Εικόνα 4 έχει σχεδιαστεί από την Θεογνωσία αριστερόχειρο κορίτσι της Β΄ Γυμνασίου 


Εικόνα 4 : Ένας άνθρωπος στην αριστερή πλευρά ενός βουνού και ένας άλλος στην δεξιά πλευρά του βουνού περπατούν πηγαίνοντας προς την κορυφή. 

Οι άνθρωποι που ανεβαίνουν το βουνό σχεδιάζονται παράλληλα στις πλευρές του βουνού, ανεβαίνουν προς την κορυφή έρποντας.
Κατά τον Piaget , το παιδί γύρω στα 9 χρόνια δημιουργεί νοερά ένα σύστημα αναφοράς δηλαδή η ανωτέρω ηλικία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη των χωρικών εννοιών. Όμως η Θεογνωσία της Β΄ Γυμνασίου δηλαδή στα 13-14 χρόνια της δυσκολεύεται να οριοθετήσει την έννοια της κατακόρυφης διεύθυνσης στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι θέσεις των ανθρώπων στις πλευρές του βουνού δείχνουν ενσωμάτωση τοπολογικών σχέσεων και έλλειψη προσανατολισμού του χώρου.
 1η θέση σημείου Α και ευθείας ε
Προτεινόμενη επιλογή 

Δεξιόχειρας                                                                     Αριστερόχειρας
                                                                                                                            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου