Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021

Θέματα και απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων by lisari team


Οι εκφωνήσεις – απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων

για τα ΓΕΛ με την εγγύηση της lisari team

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2018: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2019: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Κανονικές - Επαναληπτικές


Οι εκφωνήσεις – απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων

για τα ΕΠΑ.Λ με την εγγύηση της lisari team

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2018: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2019: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Κανονικές - Επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Κανονικές - Επαναληπτικές (23/9)


Οι εκφωνήσεις – απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων

για τους ομογενείς (Σεπτεμβρίου) με την εγγύηση της lisari team

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Γενικής Παιδείας - Κατεύθυνσης

Πανελλαδικές εξετάσεις 2018: Κανονικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2019: Κανονικές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Κανονικές (8/9/20)

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Κανονικές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου