Μάκης Χατζόπουλος


Η παρούσα καρτέλα ανανεώνεται συνεχώς. 

Σκοπός μας να προσθέτουμε σε αυτήν την καρτέλα τις αναρτήσεις που που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχουν συγκεντρωθεί, αν όχι όλες, σίγουρα οι κυριότερες Προσωπικές σημειώσεις, στοιχεία και αναφορές.


Ελπίζουμε κάθε μέρα να γινόμαστε όλο και πιο χρηστικοί και να σας διευκολύνουμε όσο είναι εφικτό στην περιήγησή σας στο δύσχρηστο blog. 

Δίπλα από κάθε φυλλάδιο αναγράφεται και η χρονιά αφού σε μερικά μαθήματα η ύλη έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια. Σε όποια μαθήματα δεν υπάρχει αλλαγή στην ύλη (πχ. Γεωμετρία) τότε δεν τηρείται πιστά η ένδειξη της σχολικής χρονιάς. 

Αναμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
 Τελευταία ανανέωση: 28/9/2020

# Δημοτικό #
 1. Ναυμαχία και καρτεσιανό επίπεδο (παιχνίδι) [2017]
 2. Τα ζευγάρια αριθμών - Μια νέα παρατήρηση (Α΄ Δημοτικού) [2017]

# Γυμνάσιο #
 1. Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Πρώτο κεφάλαιο-Θεωρία ασκήσεις - Φύλλα εργασίας [2017]
 2. Κατηγορίες προβλημάτων - Κλασματικές εξισώσεις- Γ΄ Γυμνασίου 
 3. 18 Μαθηματικές προ(σ)κλήσεις για τους μικρούς μας φίλους 
 4. Δείτε τις λύσεις στο παραπάνω αρχείο των 18 προ(σ)κλήσεων για τους μικρούς μας φίλους

# Α΄ Λυκείου #
Άλγεβρα
 1. 7 μαθήματα (Φύλλα εργασίας) [2017]
 2. 2 Επαναληπτικές ασκήσεις στο τριώνυμο [2011]
 3. Τετράδιο Επανάληψης Άλγεβρας Α Λυκείου [2010]
 4. Γραπτή εξέταση στις ανισώσεις α΄ και β΄ βαθμού [2017] 
 5. Διαγώνισμα τετραμήνου (μέχρι εξισώσεις α΄ βαθμού) [2017]
 6. Εργασία στη διάταξη των πραγματικών αριθμών [2017]
 7. Εργασία στις απόλυτες τιμές [2017] 
 8. Τεστ στις ταυτότητες και παραγοντοποίηση + υποδείξεις [2017] 
 9. Μια λανθασμένη (;) άσκηση στις προόδου [2017]
 10. Τεστ στη διάταξη πραγματικών αριθμών [2017]
 11. Ο τελεστής "διάφορο" [2017]
 12. Διδακτικά σενάρια Α Λυκείου [2020]
 13. Η "μέρα του λάθος διαγωνίσματος"
Γεωμετρία
 1. Εισαγωγή στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου - Κεφάλαιο 1-2
 2. Κεφάλαιο 3ο - Γεωμετρία Α΄ Λυκείου
 3. Τριγωνική ανισότητα - Γεωμετρία Α΄ Λυκείου [2018]
 4. Γεωμετρικοί τόποι και συμμετρίες - Α΄ Λυκείου
 5. Γεωμετρία Α Λυκείου - Κεφάλαιο 4 - Παράλληλες ευθείες
 6. Μια ενδιαφέρουσα άσκηση στην Γεωμετρία Α Λυκείου - Παράλληλες ευθείες
 7. 13 Βοηθητικές προτάσεις στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου
 8. 31+ Επαναληπτικά θέματα στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (ανανεωμένο)
 9. Διάκριση ύψους, διχοτόμου και διαμέσου
 10. Τεστ στην τριγωνική ανισότητα [2016] 
 11. Διαγώνισμα τετραμήνου - Μέχρι 4.4 [2017]
 12. Τεστ στην ισότητα τριγώνων [2017]
 13. Τεστ στο σχεδιασμό σχημάτων στη Γεωμετρία [2019]

# Β΄ Λυκείου #
Γενικά
 1. Φυλλάδια για τους μετεξεταστέους της Β΄ Λυκείου [2013]
 2. Στοιχεία αστρονομίας και διαστημικής - Β΄ Λυκείου (επιλεγόμενο μάθημα) [2011]
 3. Ερωτήσεις θεωρίας Αστρονομίας Β Λυκείου - Κεφάλαιο 5 - Οι Αστέρες [2011]
 4. Μια άσκηση των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2017 με άρωμα Β΄ Λυκείου  [2018]
Άλγεβρα
 1. Πολυώνυμα: Σημειώσεις - Ασκήσεις [2012] 
 2. Επαναληπτικά θέματα Άλγεβρας Β΄ Λυκείου [2014]
 3. Τριγωνομετρικός πίνακας (τυπολόγιο) και σε πολική μορφή
 4. Βασική άσκηση (διδακτικό σενάριο): Επίλυση εξισώσεων ημω = 0 και συνφ = 0 [2011]
 5. Διαγώνισμα τετραμήνου στην τριγωνομετρία [2017]
 6. Εργασία στη διάταξη των τριγωνομετρικών αριθμών [2017]
 7. Διαγώνισμα συστήματα (2 ώρες) [2016] 
 8. Γραπτή εξέταση στα μη γραμμικά συστήματα [2018]
 9. Διαγώνισμα στο κεφάλαιο 2ο [2018]
 10. Γραπτή εξέταση (ωριαία) στα πολυώνυμα με 3 ασκήσεις [2018]
 11. Πέντε χαρακτηριστικές ασκήσεις στο σχήμα Horner [2020]
 12. Η άσκηση Β2 / σελ. 70 εμπλουτισμένη με ενδιαφέροντα ερωτήματα [2020]
 13. Δέκα τριγωνομετρικές εξισώσεις με περιορισμούς [2020]
 14. Εργασία στις τριγωνομετρικές ταυτότητες [2020]
 15.  Εργασία κατά ομάδες στις τριγωνομετρικές εξισώσεις [2020]
 16. Τριγωνομετρία με γεύση από Γ Λυκείου [2020]
 17. Διαγώνισμα στο 1ο και 2ο κεφάλαιο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Ν. Ψυχικού [2020]
 18. Εργασία με λύση στην Άλγεβρα Β Λυκείου [Β1] [2020]
  Γεωμετρία
  1. 39 Επαναληπτικά θέματα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
  2. 3 εργασίες στη Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
  3. Τεστ στην ομοιότητα τριγώνων [2017]
  4. Διαγώνισμα τετραμήνου μέχρι το 9.4 [2017]
  5. Εργασία στο Θεώρημα Θαλή [2018]
  6. Εργασία - πλήρεις σημειώσεις στην Ομοιότητα - Κεφάλαιο 8ο [2018]
  7. Μια διαφορετική απόδειξη στο αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος [2018]
  Κατεύθυνση
  1. 25 Μεθοδολογίες στα διανύσματα
  2. Άσκηση 2 / Β΄ ομάδας σελ. 28 / Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
  3. Προετοιμάζοντας την Γ Λυκείου
  4. Τεστ στην παράγραφο 2.2: Γενική εξίσωση ευθείας (1ο ΓΕΛ Πετρούπολης) [2017]
  5. Πως ξεχωρίζουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές διχοτόμους μεταξύ τεμνόμενων ευθειών;
  6. Διαγώνισμα τετραμήνου - Διανύσματα [2017]
  7. Σχέδιο μαθήματος στο εσωτερικό γινόμενο [2019] 
  8. Συμμετρίες και εξίσωση ευθείας - Ένα μοναδικό αρχείο σε έννοιες απλές και βασικές [2020]
  9.  Μια επαναληπτική άσκηση στην ευθεία (Β2 /σελ. 70 - εμπλουτισμένη) [2020]
  10. Έλεγχος γνώσεων στην εξίσωση ευθείας  [2020]
  11. 25 επιλεγμένα θέματα στο 1ο κεφάλαιο: "Διανύσματα" [2020]
  12. Σχέδιο μαθήματος με απαντήσεις στο εσωτερικό γινόμενο [2020]
  13. 13 νέες ασκήσεις - ιδέες από το σχολικό βιβλίο μέχρι το 1.3 [2020]
  14. Άσκηση επαναληπτική, εστιασμένη στην παράγραφο 3.1 [2019]
  15. Εκτός ύλης; Δεν νομίζω! [2020] 
  16. Άσκηση Β9 από το σχολικό βιβλίο
  # Γ΄ Λυκείου #
  Γενικής Παιδείας
  1. Φύλλα εργασίας στην Στατιστική
  2. Φύλλα εργασίας στις Πιθανότητες
  3. 24 Λυμένα Επαναληπτικά θέματα
  4. Ερωτήσεις τύπου "Σωστό - Λάθος"
  5. Λύσεις διαγωνίσματος 1ου τετραμήνου
  6. Διαγώνισμα Μαθηματικών 1ου τετραμήνου
  7. Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων
  8. Στο παραπέντε - λυμένα επαναληπτικά θέματα 

  Κατεύθυνσης
  - Μια επανάληψη στη Β Λυκείου μέσα από τις συναρτήσεις [2021] 

  1. Συναρτήσεις – Όρια – Συνέχεια
   1. 9 Μαθήματα στο κεφάλαιο 1 Ανάλυσης (φύλλα εργασίας) [2017]
   2. Μια ποικιλία ασκήσεων από το 1ο κεφάλαιο Ανάλυσης [2010]
   3. Διαγώνισμα έως τα όρια 0/0 [2012]
   4. Διαγώνισμα 1ου τετράμηνου [2010]
   5. Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων [2014]
   6. Δύο test μέχρι και τη σύνθεση συναρτήσεων δύο επιπέδων / 3ο Λύκειο Πετρούπολης [2017]
   7. Τεστ (δύο επιπέδων) όρια στο άπειρο / 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
   8. Εξέταση στα άπειρα όρια - Συνέχεια / 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
   9. Διαγώνισμα προσομοίωσης 2016 / 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης: Α΄ ομάδα (εκφωνήσεις) - Β΄ ομάδα (εκφωνήσεις).
   10. Βασικά τριγωνομετρικά όρια [2017] 
   11. Τεστ στα όρια 0/0 + δύο επίπεδα [2017]
   12. Διδακτικές προσεγγίσεις στα όρια 0/0 [2017]
   13. Τεστ στα όρια 0/0 (δύο επίπεδα δυσκολίας) [2018]
    2. Διαφορικός Λογισμός
    1. Τα 13 Βήματα στον Διαφορικό Λογισμό  (φύλλα εργασίας) [2017]
    2. Πλήρεις σημειώσεις στο Ρυθμό μεταβολής [2017] 
    3. Διαγώνισμα (2008)
    4. Διαγώνισμα (2013)
    5. Διαγώνισμα έως την παράγραφο 2.6
    6. Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων  
    7. Πρόχειρες σημειώσεις (πριν το 2010). Θα ανανεωθούν σύντομα, οπότε μην τα αποθηκεύετε α) Στο Θεώρημα Rolle β) Στο Θ.Μ.Τ γ) Εξισώσεις και παράγωγοι  δ) Ανισώσεις και παράγωγοι ε) Προβλήματα με παραγώγους
    8. Προσαρμοσμένα θέματα εξετάσεων 2016 ως test στο 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
    9. Διαγώνισμα 1ου τετραμήνου μέχρι κανόνες παραγώγισεις /3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
    10. Τεστ στις συνέπειες του Θ.Μ.Τ / 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
    11. Διαγώνισμα στο διαφορικό λογισμό /1ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2016]
    12. Το πεδίο ορισμού της παραγώγου της f  [2017]
    3. Ολοκληρωτικός Λογισμός
    1. 7 Μαθήματα στον Ολοκληρωτικό Λογισμό (φύλλα εργασίας) [2017]
    2. Διπλά Ολοκληρώματα - Μεθοδολογία για το ερώτημα Δ4 Πανελληνίων εξετάσεων [2011]
    3. Παρατηρήσεις στην παραγοντική Ολοκλήρωση και αλλαγή μεταβλητής [2011]
    4. Αρχική συνάρτηση [2011]
    5. Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου χωρίς τη συνάρτηση ολοκλήρωμα [2016] (προσαρμοσμένες ασκήσεις με τη χρήση αρχικών συναρτήσεων). Επίσης, υπάρχει και ένα άρθρο "Αχ πονεμένη μου συνάρτηση ολοκλήρωμα" για τις αλλαγές που έχει υποστεί η συνάρτηση ολοκλήρωμα πριν βγει οριστικά εκτός ύλης.
    6. Λυμένες οι Ερωτήσεις Κατανόησης κεφαλαίου 3 του σχολικού βιβλίου προσαρμοσμένες με τη νέα ύλη [2019]
    Επαναληπτικά θέματα
    1. 40 Συνδυαστικές ασκήσεις  μιγαδικών με ανάλυση [2012]
    2. 120 Επαναληπτικά θέματα  που φιλοδοξούν να γίνουν θέματα εξετάσεων [2012]
    3. Συνδυαστική άσκηση 1 [2011]
    4. 3 Επαναληπτικά μαθήματα [2011]
    5. Υποψήφια θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων [2013]
    6. Λυμένα Υποδειγματικά θέματα [2014]
    7. Ένα πλήρες πακέτο λύσεων από τον 1ο διαγωνισμό του lisari
    8. Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 - Λύσεις - Όλα σε word
    9. 35 Χρήσιμες προτάσεις με λύσεις [2014]
    10. Όχι άλλο κάρβουνο - Υποψήφια Β θέματα [2012]
    11. Επαναληπτικό φυλλάδιο Γ Λυκείου για τις ενδοσχολικές εξετάσεις [2017]
    12. Εμπλουτισμένες βασικές γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων (εργασία) [2017]
    13. Προβλήματα από το σχολικό βιβλίο + βελτιώσεις από τα μέλη της ομάδας του facebook "Μαθηματικό Εργαστήρι" - Θέματα εξετάσεων [2017]
    14. Ασκήσεις με δεδομένη τη γραφική παράσταση συνάρτησης - Θέματα εξετάσεων [2017] 

    Επαναληπτικά διαγωνίσματα
    Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων [2014] και [2018]
    Διαγώνισμα στο Study4exams (to 14o) για το σχολικό έτος 2019 - 20

    # Γενικά #
    1. Οι μαθηματικές σχέσεις της ΑΕΚ! Πολύ εύκολα μετατρέπονται και για άλλες ομάδες απλά αρκεί να αποτελείται από 3 γράμματα (πχ. ΠΑΟ, ΑΕΛ, ΟΦΗ κτλ.).
    2. Το "Θεώρημα του Χατζόπουλου"!
    3. Ένα άρθρο στο alfavita "Η διδακτέα ύλη μήπως ακολουθεί… τη μόδα;" [2017]
    4. Ένα άρθρο στο alfavita "Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου στη συνάρτηση Ολοκλήρωμα σύμφωνα με τη νέα ύλη".
    5. Ένα άρθρο στο alfavita "Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013".
    6. Σχολιασμός των Επαναληπτικών Εξετάσεων 2017 και των κανονικών εξετάσεων 2017 (χιουμοριστικό)
    7. Σχολιασμός θεμάτων Μαθηματικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019
    8.  Διαγωνίσματα α΄ φάσης 2020 από το lisari.blogspot.com [2020]
    9. Μαθηματικά και COVID – 19 (κορωνοϊός) [2020]
    10. Ιδιότητες των αριθμών 2020 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

    # ΕΠΑ.Λ #
    1. ΕΠΑ.Λ A / Γ' Λυκείου - Φυλλάδιο όρια (χωρίς άπειρο)-Θεωρία, ασκήσεις [2010]
    2. ΕΠΑ.Λ  / Α΄ Λυκείου Γεωμετρία - Υλικό, σημειώσεις, θέματα [2010]
    3. ΕΠΑ.Λ /  Α΄ Λυκείου - Άλγεβρα - Υλικό, φυλλάδια, θέματα [2010]
    4. Υποστηρικτικά μαθήματα στα ΕΠΑΛ [2013]
    5. Ένα αρχείο με σύντομη ανασκόπηση στη θεωρία και ασκήσεις για τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ [2019]

    # Πανεπιστήμιο #
    1. Διαφορικές εξισώσεις I -Τεύχος Α - Μαθηματικό Αθήνας
    2. Απειροστικός λογισμός 3 - Σημειώσεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί (για το νέο σχολικό έτος 2015 -16 την παράγραφο των μιγαδικών αριθμών θα τη συναντήσουμε μόνο στο Πανεπιστήμιο!)
    1. 42 άλυτες ασκήσεις στην παράγραφο 2.1 - 2.2 Μιγαδικοί αριθμοί
    2. Φυλλάδιο στους γεωμετρικούς τόπους (γ.τ) μιγαδικών αριθμών
    3. Εξειδικευμένα θέματα στις σχέσεις των μέτρων μιγαδικού αριθμού
    4. Ένας πλήρες φυλλάδιο για το υποερώτημα Β3 

    # ΑΣΕΠ #
    1. 25 Επιλεγμένα θέματα για ΑΣΕΠ

    #Δημιουργικές εργασίες#

    Θέματα Άλγεβρας Α΄ Λυκείου [2017]
    1) Μιγαδικοί αριθμοί και εξισώσεις
    2) Προβλήματα με εξισώσεις β΄ βαθμού (προσαρμοσμένα προβλήματα από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ Λυκείου)
    3) Εργασία στη διάταξη των πραγματικών αριθμών

    Θέματα Γεωμετρίας A΄ Λυκείου [2017]
    1) Μια εργασία στην διάταξη των δευτερευόντων στοιχείων του τριγώνου


    Θέματα Άλγεβρας Β΄ Λυκείου [2017]
    1) Ο βοηθητικός άγνωστος στις εξισώσεις
    2) Εργασία στη διάταξη των τριγωνομετρικών αριθμών


    Θέματα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου [2017] 
    1) Πατήστε εδώ για όλες τις επιλογές.
    2) Για το θέμα 1: Η ακολουθία Fibonacci και ο αριθμός "φ".
    3) Στατιστική Γ Λυκείου με γνώσεις Γεωμετρίας

    # Κουίζ (online test) #

    1. 19 καρτέλες με τις γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων για τους μαθητές της Γ Λυκείου.
    2. Καρτέλες με 20 βασικές προτάσεις για την Ανάλυση της Γ Λυκείου.
    3. Ένα πλήρες online κουίζ στην Στατιστική για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.
    4. 20 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής Άλγεβρας Α΄ Λυκείου [μέχρι την παράγραφο 4.1]
    5. 10 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής Άλγεβρας Α΄ Λυκείου [μέχρι την παράγραφο 4.1] σε μορφή Kahoot.it (challenge, βαθμολογίες και συναγωνισμός μεταξύ παικτών!!) 
    6. 11 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο 2ο κεφάλαιο Άλγεβρας Α΄ Λυκείου
    7. 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τα μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου [2.1 και 2.2] 
    8. 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την Άλγεβρα Β Λυκείου [4.1 - 4.2]
    9. Πέντε ερωτήσεις σε μορφή κουίζ για τα μαθηματικά κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου [2.1 και 2.2] 
    10. "Ο εκατομμυριούχος"! Ένα παιχνίδι με γνώσεις μόνο από την Α΄ Λυκείου - Άλγεβρα [μέχρι την παράγραφο 4.1]. 

    # Συγγραφική δραστηριότητα #

    1. Επαναληπτικό βιβλίο της Γ Λυκείου [2015]. Ένα βιβλίο best seller όπως το χαρακτήρισε το Public αφού έχει ξεπεράσει τις 5.000 πωλήσεις!
    2. Βιβλίο βάσης για τους μαθητές των ΕΠΑΛ Γ Λυκείου. Ένα βιβλίο δίτομο μοναδικό στην κατηγορία του όταν κυκλοφόρησε.
    3. Επαναληπτικό βιβλίο της Γ Λυκείου με Β και Γ θέματα [2017]. Ένα βιβλίο για όλους τους μαθητές! Ένα πραγματικά βοήθημα για τους μαθητές. 
    4. Ένα επαναληπτικό βιβλίο στη Γ Λυκείου [2020] σύμφωνα με την αναδιαμορφωμένη ύλη που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο 2020 από το Υπουργείο Παιδείας λόγω του κορωνοϊού.     # Ε.Μ.Ε. #
    1) Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Περιοδικού Πυθαγόρα (άρα και του διαγωνισμού)

    2) Μέλος στο ερευνητικό κέντρο επιμόρφωσης και αξιολόγησης της ΕΜΕ για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης για το Λύκειο 2019 - 2021.

    #Εισηγήσεις σε συνέδρια - ημερίδες #
    Εισηγήσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει:
    1. «Τα μαθηματικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016» Φροντιστήριο Προοπτική Λάρισα [23/4/2016].
    2. «Η επιλογή θεμάτων και θεματοδοτών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις». Η 1η ημερίδα μαθηματικών από το Φροντιστήριο Επί – κέντρο επιτυχίας στον Αστέρα Βουλιαγμένης [24/4/2016].
    3. «Βαθμολογήσεις – μοριοδοτήσεις και η ΚΕΕ» στην ανάπαυλα του συνεδρίου της Ε.Μ.Ε στα Χανιά [5/11/2016].
    4. «Τα επικίνδυνα σημεία στην ύλη της Γ Λυκείου» για το συνέδριο διδακτικής της ΟΕΦΕ στην Πάτρα [26/11/2016].
    5. «Τα επικίνδυνα σημεία στην ύλη της Γ Λυκείου» για την ημερίδα μαθηματικών της Ε.Μ.Ε Βοιωτίας στη Λιβαδειά [12/3/2017].
    6. «Τα μαθηματικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017» Φροντιστήριο Φάσμα στην Πετρούπολη [29/4/2017].
    7. "Η Α΄ τάξη Λυκείου κινητήριος δύναμη για τη Β και Γ Λυκείου" Λάρισα 17/3/2018, Φροντιστήρια: Προοπτική, Άριστον, Έρεισμα.
    8. Γιατί; Why? Warum? Εισήγηση στην Μαθηματική Εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη 28/4/2018.
    9. Διαγώνισμα προσομοίωσης αποκλειστικά για το Φροντιστήριο "άπειρο". Συζήτηση λύσεων, το μυστήριο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, συμβουλές για τις εξετάσεις (δεν διατίθενται η εισήγηση) [13/5/2018].
    10. Γιατί; Why? Warum? (νέο - εμπλουτισμένο αρχείο). Εισήγηση στην ημερίδα του παραρτήματος Ε.Μ.Ε Βοιωτίας 14/10/2018. Δείτε το βίντεο!
    11. "Το απόρρητο των εξετάσεων". Εισήγηση για τις συνθήκες και τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων στο παράρτημα Ε.Μ.Ε Κοζάνης 2/2/2019.
    12. "Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων". Εισήγηση στο 36ο συνέδριο ΕΜΕ στη Λάρισα [4/11/19].
    13. Τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές του Φροντιστηρίου "Σύμβολο", Κιάτο Κορινθίας [8/6/20].

    # Συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο#
    1. 1η ραδιοφωνική συνέντευξη (24/2/2016) στο Κρήτη fm
    2. 2η ραδιοφωνική συνέντευξη (24/5/16) στον Γιώργο Μονάντερο (phase radio 87,7 – Λαμία)
    3. 3η ραδιοφωνική συνέντευξη (17/7/17) στον Γιώργο Μονάντερο (phase radio 87,7 – Λαμία)
    4. Διαδικτυακή συνέντευξη [23/5/2020] στον Γιώργο Μονάντερο στο apenanti.gr


    # Διασκεδαστικά #

    1. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο lisari.blogspot.com [2020]
    3. Μαθηματικά και COVID – 19 (κορωνοϊός) [2020]
    5. Ένας μαθηματικός στέλνει ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου