Μάκης Χατζόπουλος


Η παρούσα καρτέλα ανανεώνεται συνεχώς. 

Σκοπός μας να προσθέτουμε σε αυτήν την καρτέλα τις αναρτήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχουν συγκεντρωθεί, αν όχι όλες, σίγουρα οι κυριότερες Προσωπικές σημειώσεις, στοιχεία και αναφορές.


Ελπίζουμε κάθε μέρα να γινόμαστε όλο και πιο χρηστικοί και να σας διευκολύνουμε όσο είναι εφικτό στην περιήγησή σας στο δύσχρηστο blog. 

Δίπλα από κάθε φυλλάδιο αναγράφεται και η χρονιά αφού σε μερικά μαθήματα η ύλη έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια. Σε όποια μαθήματα δεν υπάρχει αλλαγή στην ύλη (πχ. Γεωμετρία) τότε δεν τηρείται πιστά η ένδειξη της σχολικής χρονιάς. 

Αναμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
 Τελευταία ανανέωση: 2/6/2022

# Δημοτικό #
 1. Ναυμαχία και καρτεσιανό επίπεδο (παιχνίδι) [2017]
 2. Τα ζευγάρια αριθμών - Μια νέα παρατήρηση (Α΄ Δημοτικού) [2017]
 3. Μια διαφορετική επίλυση σε άσκηση Πέμπτης Δημοτικού [2022]
 4. Άσκηση - γρίφος για όλες τις τάξεις [2022]
 5. Κριτήρια διαιρετότητας - πολλαπλάσια - ΕΚΠ για την Πέμπτη Δημοτικού [2022]

# Γυμνάσιο #
 1. Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Πρώτο κεφάλαιο-Θεωρία ασκήσεις - Φύλλα εργασίας [2017]
 2. Κατηγορίες προβλημάτων - Κλασματικές εξισώσεις- Γ΄ Γυμνασίου 
 3. 18 Μαθηματικές προ(σ)κλήσεις για τους μικρούς μας φίλους 
 4. Δείτε τις λύσεις στο παραπάνω αρχείο των 18 προ(σ)κλήσεων για τους μικρούς μας φίλους
 5. Διαγνωστικό τεστ για τους μαθητές που θα πάνε Α΄ Γυμνασίου [2021]

# Α΄ Λυκείου #
Γενικά 
1) Επαναληπτικά διαγωνίσματα Ιουνίου 2022 για την Α΄ & Β΄ Λυκείου από τον Μάκη Χατζόπουλο

Άλγεβρα
 1. 7 μαθήματα (Φύλλα εργασίας) [2017]
 2. 2 Επαναληπτικές ασκήσεις στο τριώνυμο [2011]
 3. Τετράδιο Επανάληψης Άλγεβρας Α Λυκείου [2010]
 4. Γραπτή εξέταση στις ανισώσεις α΄ και β΄ βαθμού [2017] 
 5. Διαγώνισμα τετραμήνου (μέχρι εξισώσεις α΄ βαθμού) [2017]
 6. Εργασία στη διάταξη των πραγματικών αριθμών [2017]
 7. Εργασία στις απόλυτες τιμές [2017] 
 8. Τεστ στις ταυτότητες και παραγοντοποίηση + υποδείξεις [2017] 
 9. Μια λανθασμένη (;) άσκηση στις προόδου [2017]
 10. Τεστ στη διάταξη πραγματικών αριθμών [2017]
 11. Ο τελεστής "διάφορο" [2017]
 12. Διδακτικά σενάρια Α Λυκείου [2020]
 13. Η "μέρα του λάθος διαγωνίσματος" [2019]
 14. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με ένα από τα σύμβολα < , > , = στα κενά έτσι ώστε να ισχύουν οι ιδιότητες της διάταξης των πραγματικών αριθμών. [2020]
 15. Εύρεση ορίων μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή της καθεμίας από τις παραστάσεις [2020]
 16. Πρόσημο τριωνύμου και διάταξη ριζών - Διδακτικό σενάριο [2021]
 17. Και όμως είναι σωστό! Επίλυση ανισώσεων γινομένου [2022] 
Γεωμετρία
 1. Εισαγωγή στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου - Κεφάλαιο 1-2
 2. Κεφάλαιο 3ο - Γεωμετρία Α΄ Λυκείου
 3. Τριγωνική ανισότητα - Γεωμετρία Α΄ Λυκείου [2018]
 4. Γεωμετρικοί τόποι και συμμετρίες - Α΄ Λυκείου
 5. Γεωμετρία Α Λυκείου - Κεφάλαιο 4 - Παράλληλες ευθείες
 6. Μια ενδιαφέρουσα άσκηση στην Γεωμετρία Α Λυκείου - Παράλληλες ευθείες
 7. 13 Βοηθητικές προτάσεις στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου
 8. 31+ Επαναληπτικά θέματα στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (ανανεωμένο)
 9. Διάκριση ύψους, διχοτόμου και διαμέσου
 10. Τεστ στην τριγωνική ανισότητα [2016] 
 11. Διαγώνισμα τετραμήνου - Μέχρι 4.4 [2017]
 12. Τεστ στην ισότητα τριγώνων [2017]
 13. Τεστ στο σχεδιασμό σχημάτων στη Γεωμετρία [2019]
 14. Διαδραστικό Τυπολόγιο Γεωμετρίας + μαθητές Α1 από το 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς  [2021]
 15. Βρες το θησαυρό! 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς  [2022]
 16. Οι 31 αποδείξεις στην Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ Λυκείου [2022]

# Β΄ Λυκείου #
Γενικά
 1. Φυλλάδια για τους μετεξεταστέους της Β΄ Λυκείου [2013]
 2. Στοιχεία αστρονομίας και διαστημικής - Β΄ Λυκείου (επιλεγόμενο μάθημα) [2011]
 3. Ερωτήσεις θεωρίας Αστρονομίας Β Λυκείου - Κεφάλαιο 5 - Οι Αστέρες [2011]
 4. Μια άσκηση των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2017 με άρωμα Β΄ Λυκείου  [2018]
 5. Επαναληπτικά διαγωνίσματα Ιουνίου 2022 για την Α΄ & Β΄ Λυκείου από τον Μάκη Χατζόπουλο
Άλγεβρα
 1. Πολυώνυμα: Σημειώσεις - Ασκήσεις [2012] 
 2. Επαναληπτικά θέματα Άλγεβρας Β΄ Λυκείου [2014]
 3. Τριγωνομετρικός πίνακας (τυπολόγιο) και σε πολική μορφή
 4. Βασική άσκηση (διδακτικό σενάριο): Επίλυση εξισώσεων ημω = 0 και συνφ = 0 [2011]
 5. Διαγώνισμα τετραμήνου στην τριγωνομετρία [2017]
 6. Εργασία στη διάταξη των τριγωνομετρικών αριθμών [2017]
 7. Διαγώνισμα συστήματα (2 ώρες) [2016] 
 8. Γραπτή εξέταση στα μη γραμμικά συστήματα [2018]
 9. Διαγώνισμα στο κεφάλαιο 2ο [2018]
 10. Γραπτή εξέταση (ωριαία) στα πολυώνυμα με 3 ασκήσεις [2018]
 11. Πέντε χαρακτηριστικές ασκήσεις στο σχήμα Horner [2020]
 12. Η άσκηση Β2 / σελ. 70 εμπλουτισμένη με ενδιαφέροντα ερωτήματα [2020]
 13. Δέκα τριγωνομετρικές εξισώσεις με περιορισμούς [2020]
 14. Εργασία στις τριγωνομετρικές ταυτότητες [2020]
 15. Εργασία κατά ομάδες στις τριγωνομετρικές εξισώσεις [2020]
 16. Τριγωνομετρία με γεύση από Γ Λυκείου [2020]
 17. Διαγώνισμα στο 1ο και 2ο κεφάλαιο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Ν. Ψυχικού [2020]
 18. Εργασία με λύση στην Άλγεβρα Β Λυκείου [Β1] [2020]
 19. Η άσκηση Α7 / σελ. 21 (Συστήματα) - Εσείς πώς τη λύνετε; [2020]
 20. Κύριε ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = σφx; [2020]
 21. Ωριαία γραπτή εξέταση στα πολυώνυμα 
 22. Τεστ στα μη γραμμικά συστήματα 
 23. Διαγωνίσματα α΄ φάσης 2020 από το lisari.blogspot.com
 24. Μα πώς κύριε θα θυμάμαι τα ημ0, συν(π/2) κτλ;
 25. Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα (Φυλλάδιο) [2021 - 22]
 26. Μετατοπίσεις και σχεδιασμός τριωνύμου [2021 - 22]
 27. Επαναληπτικό διαγώνισμα τριγωνομετρία [2022]
 28. Συνοπτική επίλυση των εξισώσεων ημx =0 και συνx = 0 [2022]
 29. Συνοπτική επίλυση των εξισώσεων ημx = -1 και συνx = -1 [2022]
Γεωμετρία
 1. 39 Επαναληπτικά θέματα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
 2. 3 εργασίες στη Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
 3. Τεστ στην ομοιότητα τριγώνων [2017]
 4. Διαγώνισμα τετραμήνου μέχρι το 9.4 [2017]
 5. Εργασία στο Θεώρημα Θαλή [2018]
 6. Εργασία - πλήρεις σημειώσεις στην Ομοιότητα - Κεφάλαιο 8ο [2018]
 7. Μια διαφορετική απόδειξη στο αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος [2018]
 8. Διαγωνίσματα 1ου τετραμήνου μέχρι το 9.2 ή μέχρι το 9.4 για το 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος
 9. Test στα Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (10.2) επιμέλεια Μάκης Χατζόπουλος για το 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης.
 10. Εργασία - σημειώσεις πάνω στην ομοιότητα τριγώνων επιμέλεια Μάκης Χατζόπουλος για το 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης.
 11.  Εργασία στο θεώρημα Θαλή επιμέλεια Μάκης Χατζόπουλος για το 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης.
 12. Μέχρι το Γενικευμένο Πυθαγόρειο θεώρημα (κεφ. 8ο - 9.1 - 9.2 - 9.4) του Μάκη Χατζόπουλου: Ομάδα Α΄ - Ομάδα Β΄.
 13. Test στην ομοιότητα τριγώνων του Μάκη Χατζόπουλου.
 14. Διαγώνισμα 2ου τετραμήνου (Κεφάλαιο 10ο: Εμβαδά) για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο
 15.  Διαγώνισμα 1ου τετραμήνου για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο.
 16.  Φύλλο εργασίας στο Θεώρημα Θαλή (παρουσίαση του Θεωρήματος των διχοτόμων) από το Μάκη Χατζόπουλο για το 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου.
 17. Διαγωνίσματα α΄ φάσης 2020 από το lisari.blogspot.com
 18. Μια άσκηση του σχολικού βιβλίου με παραλλαγές. 
Κατεύθυνση
 1. 25 Μεθοδολογίες στα διανύσματα
 2. Άσκηση 2 / Β΄ ομάδας σελ. 28 / Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
 3. Προετοιμάζοντας την Γ Λυκείου
 4. Τεστ στην παράγραφο 2.2: Γενική εξίσωση ευθείας (1ο ΓΕΛ Πετρούπολης) [2017]
 5. Πως ξεχωρίζουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές διχοτόμους μεταξύ τεμνόμενων ευθειών;
 6. Διαγώνισμα τετραμήνου - Διανύσματα [2017]
 7. Σχέδιο μαθήματος στο εσωτερικό γινόμενο [2019] 
 8. Συμμετρίες και εξίσωση ευθείας - Ένα μοναδικό αρχείο σε έννοιες απλές και βασικές [2020]
 9. Μια επαναληπτική άσκηση στην ευθεία (Β2 /σελ. 70 - εμπλουτισμένη) [2020]
 10. Έλεγχος γνώσεων στην εξίσωση ευθείας  [2020]
 11. 25 επιλεγμένα θέματα στο 1ο κεφάλαιο: "Διανύσματα" [2020]
 12. Σχέδιο μαθήματος με απαντήσεις στο εσωτερικό γινόμενο [2020]
 13. Άσκηση επαναληπτική, εστιασμένη στην παράγραφο 3.1 [2019]
 14. Εκτός ύλης; Δεν νομίζω! [2020] 
 15. Άσκηση Β9 από το σχολικό βιβλίο
 16. Βασική άσκηση στα διανύσματα [2020]
 17.  Γραπτή εξέταση στις παραμετρικές εξισώσεις ευθείας από τον Μάκη Χατζόπουλο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου.
 18. Μια γραπτή εξέταση στην παράγραφο 1.4: Συντεταγμένες διανύσματος για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο.
 19. Μια γραπτή εξέταση στους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο στην παράγραφο 1.3 (πολ/σμός αριθμού με διάνυσμα)
 20. Συμμετρίες και εξίσωση ευθείας - Ένα μοναδικό αρχείο σε έννοιες απλές και βασικές
 21. Διαγωνίσματα α΄ φάσης 2020 από το lisari.blogspot.com
 22. Επαναληπτική άσκηση στα διανύσματα με βάση την Α6 σελ. 47 [2021]
 23. Β3 σελ. 65 - Ένας διαφορετικός τρόπος λύσης (χωρίς περιπτώσεις!) [2017]
 24. Η άσκηση Β2 σελ. 28 όπως δεν την έχετε ξανά δει! [2021]  
 25. Η απόδειξη εφαπτόμενης κύκλου σε τυχαίο κέντρο [2022]
 26. Πέντ5 ασκήσεις στην παραβολή με άρωμα Γ΄ Λυκείου [2022]
 27. Απόδειξη εφαπτόμενης κύκλου με τυχαίο κέντρο [2022]
 28. Μια γραπτή δοκιμασία + απαντήσεις (2.1) [2022]
# Γ΄ Λυκείου #
Γενικής Παιδείας
 1. Φύλλα εργασίας στην Στατιστική
 2. Φύλλα εργασίας στις Πιθανότητες
 3. 24 Λυμένα Επαναληπτικά θέματα
 4. Ερωτήσεις τύπου "Σωστό - Λάθος"
 5. Λύσεις διαγωνίσματος 1ου τετραμήνου
 6. Διαγώνισμα Μαθηματικών 1ου τετραμήνου
 7. Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων
 8. Στο παραπέντε - λυμένα επαναληπτικά θέματα 

Κατεύθυνσης
- Μια επανάληψη στη Β Λυκείου μέσα από τις συναρτήσεις [2021] 
- Ένα χρήσιμο φυλλάδιο με ασκήσεις από την εκθετική - λογαριθμική συνάρτηση που προετοιμάζουν τους μαθητές για τη Γ΄ Λυκείου. [2021]
- Διαγνωστικό τεστ για τους μαθητές που θα πάνε Γ΄ Λυκείου [2021]

1. Συναρτήσεις – Όρια – Συνέχεια
  1. 9 Μαθήματα στο κεφάλαιο 1 Ανάλυσης (φύλλα εργασίας) [2017]
  2. Μια ποικιλία ασκήσεων από το 1ο κεφάλαιο Ανάλυσης [2010]
  3. Διαγώνισμα έως τα όρια 0/0 [2012]
  4. Διαγώνισμα 1ου τετράμηνου [2010]
  5. Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων [2014]
  6. Δύο test μέχρι και τη σύνθεση συναρτήσεων δύο επιπέδων / 3ο Λύκειο Πετρούπολης [2017]
  7. Τεστ (δύο επιπέδων) όρια στο άπειρο / 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
  8. Εξέταση στα άπειρα όρια - Συνέχεια / 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
  9. Διαγώνισμα προσομοίωσης 2016 / 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης: Α΄ ομάδα (εκφωνήσεις) - Β΄ ομάδα (εκφωνήσεις).
  10. Βασικά τριγωνομετρικά όρια [2017] 
  11. Τεστ στα όρια 0/0 + δύο επίπεδα [2017]
  12. Διδακτικές προσεγγίσεις στα όρια 0/0 [2017]
  13. Τεστ στα όρια 0/0 (δύο επίπεδα δυσκολίας) [2018]
  14. Εσείς πώς τα διδάσκετε αυτά τα όρια; [2021] 
  15. Ωριαίο Κριτήριο Αξιολόγησης στην έννοια της μονοτονίας (1.3) [2021]
  16. Επαναληπτικό διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 1ο που αναρτήθηκε στο Study4exams [2022]
   2. Διαφορικός Λογισμός
   1. Τα 13 Βήματα στον Διαφορικό Λογισμό  (φύλλα εργασίας) [2017]
   2. Πλήρεις σημειώσεις στο Ρυθμό μεταβολής [2017] 
   3. Διαγώνισμα (2008)
   4. Διαγώνισμα (2013)
   5. Διαγώνισμα έως την παράγραφο 2.6
   6. Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων  
   7. Πρόχειρες σημειώσεις (πριν το 2010). Θα ανανεωθούν σύντομα, οπότε μην τα αποθηκεύετε α) Στο Θεώρημα Rolle β) Στο Θ.Μ.Τ γ) Εξισώσεις και παράγωγοι  δ) Ανισώσεις και παράγωγοι ε) Προβλήματα με παραγώγους
   8. Προσαρμοσμένα θέματα εξετάσεων 2016 ως test στο 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
   9. Διαγώνισμα 1ου τετραμήνου μέχρι κανόνες παραγώγισης /3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
   10. Τεστ στις συνέπειες του Θ.Μ.Τ / 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2017]
   11. Διαγώνισμα στο διαφορικό λογισμό /1ο ΓΕΛ Πετρούπολης [2016]
   12. Το πεδίο ορισμού της παραγώγου της f  [2017]
   13. Η έννοια της παραγώγου μέσω geogebra και φύλλο εργασίας [2020]
   14. Σημείο προσοχής στο σχολικό βιβλίο της Γ Λυκείου [2020]
   15. "Η παραγώγιση του Μάκη" [2019]
   16. Επτά παραλλαγές μιας άσκησης σχολικού βιβλίου (Β6 σελ. 132) [2021]
   17. O Ρυθμός μεταβολής... του Χαρταετού [2021]
   18. Εξίσωση εφαπτομένης κωνικών τομών με την βοήθεια της Ανάλυσης [2022]
   19. Καρτέλες για εύρεση πλάγιων - οριζόντιων ασύμπτωτων της Cf στο άπειρο [2022]
   3. Ολοκληρωτικός Λογισμός
   1. 7 Μαθήματα στον Ολοκληρωτικό Λογισμό (φύλλα εργασίας) [2017]
   2. Διπλά Ολοκληρώματα - Μεθοδολογία για το ερώτημα Δ4 Πανελληνίων εξετάσεων [2011]
   3. Παρατηρήσεις στην παραγοντική Ολοκλήρωση και αλλαγή μεταβλητής [2011]
   4. Αρχική συνάρτηση [2011]
   5. Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου χωρίς τη συνάρτηση ολοκλήρωμα [2016] (προσαρμοσμένες ασκήσεις με τη χρήση αρχικών συναρτήσεων). Επίσης, υπάρχει και ένα άρθρο "Αχ πονεμένη μου συνάρτηση ολοκλήρωμα" για τις αλλαγές που έχει υποστεί η συνάρτηση ολοκλήρωμα πριν βγει οριστικά εκτός ύλης.
   6. Λυμένες οι Ερωτήσεις Κατανόησης κεφαλαίου 3 του σχολικού βιβλίου προσαρμοσμένες με τη νέα ύλη [2019]
   Επαναληπτικά θέματα
   1. 40 Συνδυαστικές ασκήσεις  μιγαδικών με ανάλυση [2012]
   2. 120 Επαναληπτικά θέματα  που φιλοδοξούν να γίνουν θέματα εξετάσεων [2012]
   3. Συνδυαστική άσκηση 1 [2011]
   4. 3 Επαναληπτικά μαθήματα [2011]
   5. Υποψήφια θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων [2013]
   6. Λυμένα Υποδειγματικά θέματα [2014]
   7. Ένα πλήρες πακέτο λύσεων από τον 1ο διαγωνισμό του lisari
   8. Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 - Λύσεις - Όλα σε word
   9. 35 Χρήσιμες προτάσεις με λύσεις [2014]
   10. Όχι άλλο κάρβουνο - Υποψήφια Β θέματα [2012]
   11. Επαναληπτικό φυλλάδιο Γ Λυκείου για τις ενδοσχολικές εξετάσεις [2017]
   12. Εμπλουτισμένες βασικές γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων (εργασία) [2017]
   13. Προβλήματα από το σχολικό βιβλίο + βελτιώσεις από τα μέλη της ομάδας του facebook "Μαθηματικό Εργαστήρι" - Θέματα εξετάσεων [2017]
   14. Ασκήσεις με δεδομένη τη γραφική παράσταση συνάρτησης - Θέματα εξετάσεων [2017] 
   15. Είκοσι αναπόδεικτες προτάσεις του σχολικού βιβλίου [2021]
   16. Προβλήματα από το σχολικό βιβλίο + Θέματα εξετάσεων (οι συντελεστές αναγράφονται στο αρχείο) [2022]

   Επαναληπτικά διαγωνίσματα
   Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων [2014] και [2018]
   Διαγώνισμα στο Study4exams (τo 14o) για το σχολικό έτος 2019 - 20
   Επαναληπτικό διαγώνισμα για το σχολικό έτος 2020 - 21
   Επαναληπτικό διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 1ο [2022]

   # Γενικά #
   1. Οι μαθηματικές σχέσεις της ΑΕΚ! Πολύ εύκολα μετατρέπονται και για άλλες ομάδες απλά αρκεί να αποτελείται από 3 γράμματα (πχ. ΠΑΟ, ΑΕΛ, ΟΦΗ κτλ.).
   2. Το "Θεώρημα του Χατζόπουλου"!
   3. Ένα άρθρο στο alfavita "Η διδακτέα ύλη μήπως ακολουθεί… τη μόδα;" [2017]
   4. Ένα άρθρο στο alfavita "Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου στη συνάρτηση Ολοκλήρωμα σύμφωνα με τη νέα ύλη".
   5. Ένα άρθρο στο alfavita "Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013".
   6. Σχολιασμός των Επαναληπτικών Εξετάσεων 2017 και των κανονικών εξετάσεων 2017 (χιουμοριστικό)
   7. Σχολιασμός θεμάτων Μαθηματικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019
   8.  Διαγωνίσματα α΄ φάσης 2020 από το lisari.blogspot.com [2020]
   9. Μαθηματικά και COVID – 19 (κορωνοϊός) [2020]
   10. Ιδιότητες των αριθμών 20212020 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
   11. Καρτέλες θεωρίας στην Α΄ Λυκείου [2021]
   12. Ο Ξεφτέρης Μαστερίδης μας προσφέρει διδακτικά σενάρια για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου [2021]. Σενάριο 1ο Σενάριο 2ο - Σενάριο 3ο - Σενάριο 4ο - Σενάριο 5ο - Σενάριο 6ο
   14. Mήνυμα προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως [8/7/21]
   16. Η πηγή του ερωτήματος Δ4 των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2021
   18. Ύλη, οδηγίες διδασκαλίας  Άλγεβρας Β΄ Λυκείου και οι παρωδίες... [2021]
   19. Γιατί όχι; Η λύση ενός μαθητή υπό μια άλλη σκοπιά... [2021] 
   20. Διαγωνίσματα 1ου τετραμήνου σε όλες τις τάξεις του Λυκείου [2022]


   # ΕΠΑ.Λ #
   1. ΕΠΑ.Λ A / Γ' Λυκείου - Φυλλάδιο όρια (χωρίς άπειρο)-Θεωρία, ασκήσεις [2010]
   2. ΕΠΑ.Λ  / Α΄ Λυκείου Γεωμετρία - Υλικό, σημειώσεις, θέματα [2010]
   3. ΕΠΑ.Λ /  Α΄ Λυκείου - Άλγεβρα - Υλικό, φυλλάδια, θέματα [2010]
   4. Υποστηρικτικά μαθήματα στα ΕΠΑΛ [2013]
   5. Ένα αρχείο με σύντομη ανασκόπηση στη θεωρία και ασκήσεις για τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ [2019]

   # Πανεπιστήμιο #
   1. Διαφορικές εξισώσεις I -Τεύχος Α - Μαθηματικό Αθήνας
   2. Απειροστικός λογισμός 3 - Σημειώσεις
   Μιγαδικοί Αριθμοί (για το νέο σχολικό έτος την παράγραφο των μιγαδικών αριθμών θα τη συναντήσουμε μόνο στο Πανεπιστήμιο!)
   1. 42 άλυτες ασκήσεις στην παράγραφο 2.1 - 2.2 Μιγαδικοί αριθμοί
   2. Φυλλάδιο στους γεωμετρικούς τόπους (γ.τ) μιγαδικών αριθμών
   3. Εξειδικευμένα θέματα στις σχέσεις των μέτρων μιγαδικού αριθμού
   4. Ένας πλήρες φυλλάδιο για το υποερώτημα Β3 
   # Μεταπτυχιακό #
   1. Διπλωματική εργασία: Οι τεχνικές κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαιότητα, τον μεσαίωνα, μέχρι στις αρχές του 20ου αιώνα και ο διακριτός λογάριθμος [2021] .
   2. Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) στο ΕΑΠ.

   # ΑΣΕΠ #
   1. 25 Επιλεγμένα θέματα για ΑΣΕΠ
   2. Εξίσωση εφαπτομένης κωνικών τομών με την βοήθεια της Ανάλυσης [2022]

   #Δημιουργικές εργασίες#

   Γεωμετρία Α΄ Λυκείου [2022]
   Βρες το θησαυρό! 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς  [2022]

   Γεωμετρία Α΄ Λυκείου [2021]
   Διαδραστικό Τυπολόγιο Γεωμετρίας: μαθητές Α1 από το 3ο ΓΕΛ Ν. Κηφισιάς  [2021]

   Θέματα Άλγεβρας Α΄ Λυκείου [2017]
   1) Μιγαδικοί αριθμοί και εξισώσεις
   2) Προβλήματα με εξισώσεις β΄ βαθμού (προσαρμοσμένα προβλήματα από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ Λυκείου)
   3) Εργασία στη διάταξη των πραγματικών αριθμών

   Θέματα Γεωμετρίας A΄ Λυκείου [2017]
   1) Μια εργασία στην διάταξη των δευτερευόντων στοιχείων του τριγώνου

   Θέματα Άλγεβρας Β΄ Λυκείου [2017]
   1) Ο βοηθητικός άγνωστος στις εξισώσεις
   2) Εργασία στη διάταξη των τριγωνομετρικών αριθμών

   Θέματα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου [2017] 
   1) Πατήστε εδώ για όλες τις επιλογές.
   2) Για το θέμα 1: Η ακολουθία Fibonacci και ο αριθμός "φ".
   3) Στατιστική Γ Λυκείου με γνώσεις Γεωμετρίας

   # Κουίζ (online test) #

   1. 19 καρτέλες με τις γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων για τους μαθητές της Γ Λυκείου.
   2. Καρτέλες με 20 βασικές προτάσεις για την Ανάλυση της Γ Λυκείου.
   3. Ένα πλήρες online κουίζ στην Στατιστική για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.
   4. 20 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής Άλγεβρας Α΄ Λυκείου [μέχρι την παράγραφο 4.1]
   5. 10 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής Άλγεβρας Α΄ Λυκείου [μέχρι την παράγραφο 4.1] σε μορφή Kahoot.it (challenge, βαθμολογίες και συναγωνισμός μεταξύ παικτών!!) 
   6. 11 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο 2ο κεφάλαιο Άλγεβρας Α΄ Λυκείου
   7. 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τα μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου [2.1 και 2.2] 
   8. 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την Άλγεβρα Β Λυκείου [4.1 - 4.2]
   9. Πέντε ερωτήσεις σε μορφή κουίζ για τα μαθηματικά κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου [2.1 και 2.2] 
   10. "Ο εκατομμυριούχος"! Ένα παιχνίδι με γνώσεις μόνο από την Α΄ Λυκείου - Άλγεβρα [μέχρι την παράγραφο 4.1]. 
   11. Κουίζ στη διάταξη των πραγματικών αριθμών (1) για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου [2020]
   12. Κουίζ στη διάταξη των πραγματικών αριθμών (1) για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου [2020]
   13. Μια άσκηση για όλες τις τάξεις [2022]

   # Συγγραφική δραστηριότητα #

   1. Επαναληπτικό βιβλίο της Γ Λυκείου [2016] (2/2016)Ένα βιβλίο best seller όπως το χαρακτήρισε το Public αφού έχει ξεπεράσει τις 5.000 πωλήσεις!
   2. Βιβλίο βάσης για τους μαθητές των ΕΠΑΛ Γ Λυκείου (12/2016) Ένα βιβλίο δίτομο μοναδικό στην κατηγορία του όταν κυκλοφόρησε.
   3. Επαναληπτικό βιβλίο της Γ Λυκείου με Β και Γ θέματα (3/2017). Ένα βιβλίο για όλους τους μαθητές! Ένα πραγματικά βοήθημα για τους μαθητές. 
   4. Ένα επαναληπτικό βιβλίο στη Γ Λυκείου [2020] (5/2020) σύμφωνα με την αναδιαμορφωμένη ύλη που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο 2020 από το Υπουργείο Παιδείας λόγω του κορωνοϊού. 
   5. Ένα ανανεωμένο επαναληπτικό βιβλίο (2/2021) εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 2021 σύμφωνα με την αναδιαμορφωμένη ύλη που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας λόγω του κορωνοϊού.
   6. Ένα βιβλίο Α΄ Γυμνασίου με 54 κριτήρια Αξιολόγησης για κάθε παράγραφο χωριστά. Εκδόθηκε: Μάρτιο 2021.
   7. Ένα βιβλίο Β΄ Γυμνασίου με 50 Κριτήρια Αξιολόγησης για κάθε παράγραφος χωριστά. Εκδόθηκε: Ιούνιο 2021. 


   # Ε.Μ.Ε. #
   1) Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Περιοδικού Πυθαγόρα (άρα και του διαγωνισμού)

   2) Μέλος στο ερευνητικό κέντρο επιμόρφωσης και αξιολόγησης της ΕΜΕ για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης για το Λύκειο 2019 - 2021.

   3) Άρθρο στο περιοδικό Ευκλείδης Β, τεύχος 120

   #Εισηγήσεις σε συνέδρια - ημερίδες #
   Εισηγήσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει:
   1. «Τα μαθηματικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016» Φροντιστήριο Προοπτική Λάρισα [23/4/2016].
   2. «Η επιλογή θεμάτων και θεματοδοτών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις». Η 1η ημερίδα μαθηματικών από το Φροντιστήριο Επί – κέντρο επιτυχίας στον Αστέρα Βουλιαγμένης [24/4/2016].
   3. «Βαθμολογήσεις – μοριοδοτήσεις και η ΚΕΕ» στην ανάπαυλα του συνεδρίου της Ε.Μ.Ε στα Χανιά [5/11/2016].
   4. «Τα επικίνδυνα σημεία στην ύλη της Γ Λυκείου» για το συνέδριο διδακτικής της ΟΕΦΕ στην Πάτρα [26/11/2016].
   5. «Τα επικίνδυνα σημεία στην ύλη της Γ Λυκείου» για την ημερίδα μαθηματικών της Ε.Μ.Ε Βοιωτίας στη Λιβαδειά [12/3/2017].
   6. «Τα μαθηματικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017» Φροντιστήριο Φάσμα στην Πετρούπολη [29/4/2017].
   7. "Η Α΄ τάξη Λυκείου κινητήριος δύναμη για τη Β και Γ Λυκείου" Λάρισα 17/3/2018, Φροντιστήρια: Προοπτική, Άριστον, Έρεισμα.
   8. Γιατί; Why? Warum? Εισήγηση στην Μαθηματική Εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη 28/4/2018.
   9. Διαγώνισμα προσομοίωσης αποκλειστικά για το Φροντιστήριο "άπειρο". Συζήτηση λύσεων, το μυστήριο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, συμβουλές για τις εξετάσεις (δεν διατίθενται η εισήγηση) [13/5/2018].
   10. Γιατί; Why? Warum? (νέο - εμπλουτισμένο αρχείο). Εισήγηση στην ημερίδα του παραρτήματος Ε.Μ.Ε Βοιωτίας 14/10/2018. Δείτε το βίντεο!
   11. "Το απόρρητο των εξετάσεων". Εισήγηση για τις συνθήκες και τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων στο παράρτημα Ε.Μ.Ε Κοζάνης 2/2/2019.
   12. "Ας μιλήσουμε για τη σύνθεση των συναρτήσεων". Εισήγηση στο 36ο συνέδριο ΕΜΕ στη Λάρισα [4/11/19].
   13. Τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές του Φροντιστηρίου "Σύμβολο", Κιάτο Κορινθίας [8/6/20].
   14. Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο των Φροντιστηρίων "Εν Τάξη" [11/4/21]. 
   15. "Πανελλαδικές Εξετάσεις και Μαθηματικά". Διοργάνωση: Φροντιστηριακός όμιλος "Φάσμα Group". Διαδικτυακή παρουσίαση [16/5/2021].

   # Συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο#
   1. 1η ραδιοφωνική συνέντευξη (24/2/2016) στο Κρήτη fm
   2. 2η ραδιοφωνική συνέντευξη (24/5/16) στον Γιώργο Μονάντερο (phase radio 87,7 – Λαμία)
   3. 3η ραδιοφωνική συνέντευξη (17/7/17) στον Γιώργο Μονάντερο (phase radio 87,7 – Λαμία)
   4. Διαδικτυακή συνέντευξη [23/5/2020] στον Γιώργο Μονάντερο στο apenanti.gr


   # Διασκεδαστικά #

   1. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο lisari.blogspot.com [2020]
   3. Μαθηματικά και COVID – 19 (κορωνοϊός) [2020]
   5. Ένας μαθηματικός στέλνει ένα γράμμα στον Άη Βασίλη
   8. e-ρωτηματολόγιο: 1ο - 2ο - 3 - 4 - 5

   #ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ#
   1. Από την ΟΣΔΕΛ
   2. Περιγραφικό (υπάρχει και στον ιστότοπο)
   3. Γενικό - τυπικό 

   #ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ#
   1. e - mail: lisari.blogspot@gmail.com
   2. facebookhttps://www.facebook.com/mak.chatzopoulos
   3. Viber/κινητό: 693 2 453 707