ΚΕΕ (doc-pdf)

Τα γνωστά μας θέματα ΚΕΕ, σε μορφή word και pdf με σελιδοδείκτες από την ιστοσελίδα του συναδέλφου parmenides51 και το κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε).

Περιέχουν
1. Ερωτήσεις με Σωστό - Λάθος,
2. Συμπλήρωση κενών,
3. Πολλαπλής επιλογής,
4. Αντιστοίχησης,
5. Ερωτήσεις διάταξης και
6. Ασκήσεις ανάπτυξης.
7. Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (1998-2001)

  1. Α΄ Λυκείου Άλγεβρα : word , pdf (1998) (μαζί με την Γεωμετρία, με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
  2. Α΄ Λυκείου Γεωμετρία : word , pdf (1998) (μαζί με την 'Αλγεβρα, με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
  3. Β΄ Λυκείου Άλγεβρα : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
  4. Β΄ Λυκείου Γεωμετρία : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
  5. Β΄ Λυκείου Μαθ.Κατεύθυνσης : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
  6. Γ΄ Λυκείου Μαθ.Γενικής : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
  7. Γ΄ Λυκείου Μαθ.Κατεύθυνσης : word , pdf (2000) (διόρθωσα την αρίθμηση του pdf)

Σε αρχείο zip η πρώτη έκδοση όλων των κριτηρίων (1998-9) σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ.

Σημείωση: Τα αρχεία word ενδεχομένως περιέχουν μέρος των κριτηρίων γιατί προέρχονται από τις αρχικές εκδόσεις τους. Πλήρη αρχεία είναι τα (παραπάνω μεταγενέστερα χρονικά) pdf.