Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Ασκήσεις ΚΕΕ σε word και pdf

Τα γνωστά μας θέματα ΚΕΕ, σε μορφή word και pdf με σελιδοδείκτες από την ιστοσελίδα του αγαπητού φίλου parmenides51 και το κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε).

Περιέχουν: 
1. Ερωτήσεις με Σωστό - Λάθος,
2. Συμπλήρωση κενών,
3. Πολλαπλής επιλογής,
4. Αντιστοίχησης,
5. Ερωτήσεις διάταξης και
6. Ασκήσεις ανάπτυξης.
7. Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (1998-2001)

Α΄ Λυκείου Άλγεβρα : word , pdf (1998) (μαζί με την Γεωμετρία, με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Α΄ Λυκείου Γεωμετρία : word , pdf (1998) (μαζί με την 'Αλγεβρα, με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Β΄ Λυκείου Άλγεβρα : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Β΄ Λυκείου Γεωμετρία : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Β΄ Λυκείου Μαθ.Κατεύθυνσης : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Γ΄ Λυκείου Μαθ.Γενικής : word , pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες) Γ΄ Λυκείου
Μαθ.Κατεύθυνσης : word , pdf (2000) (διόρθωσα την αρίθμηση του pdf)

Σε αρχείο zip η πρώτη έκδοση όλων των κριτηρίων (1998-9) σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ.

Σημείωση: Τα αρχεία word ενδεχομένως περιέχουν μέρος των κριτηρίων γιατί προέρχονται από τις αρχικές εκδόσεις τους. Πλήρη αρχεία είναι τα (παραπάνω μεταγενέστερα χρονικά) pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου