Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Διάφορα Βιβλία - "Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα"

1) Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Τόμος Α, Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Στ. Παπασταυρίδης, Ε. Ράπτης, Ο, Ταλέλλη, Εκδ. Σοφία 2003

2) Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Τόμος Β, Νέα Έκδοση,  Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Ο, Ταλέλλη, Εκδ. Σοφία 2005

3) Μια Εισαγωγή στη  Άλγεβρα, Νέα Έκδοση,  Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Ο, Ταλέλλη, Εκδ. Σοφία 2005.

4) Γραμμική  Άλγεβρα, Μαρουλάς Ι. Καθηγητής Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., Τομέας  Μαθηματικών

5) Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Το  αρχείο ΕΔΥ Γραμμική Aλγεβρα CD θα βρείτε όλα τα κεφάλαια και μπορείτε να τα 'γράψετε' σε ένα CD δημιουργώντας ένα εκτελέσιμο CD.  (16MB περίπου).

Σημείωση
Τα βιβλία 2) και 3) αποτελούν νέες εκδόσεις των βιβλίων  Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Τόμος Β,  Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Στ. Παπασταυρίδης, Ε. Ράπτης, Ο, Ταλέλλη, Εκδ Σοφία 2003, και Μια Εισαγωγή στη  Άλγεβρα, Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Στ. Παπασταυρίδης, Ε. Ράπτης, Ο, Ταλέλλη, Εκδ Σοφία 2003, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου