Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Διαφορικές εξισώσεις - Ασκήσεις και λύσεις

Από ένα Πανεπιστήμιο της Κρήτης οι παρακάτω σημειώσεις.

Περιέχει
1. Ασκήσεις ολοκληρωμάτων (εισαγωγή)
2. Ασκήσεις εισαγωγικές στις διαφορικές εξισώσεις
3. Ασκήσεις χωριζόμενων μεταβλητών

4. Ασκήσεις γραμμικής τάξης 1
5. Εφαρμογές
6. Ασκήσεις στην γραμμική ανεξαρτησία και ορίζουσα Wronski
7. Λύσεις (χειρόγραφες)
8. Ασκήσεις γραμμικών δ.ε - Μοναδικότητα λύσεων - Επίλυση ομογενών δ.ε με σταθερούς συντελεστές
9. Λύσεις (χειρόγραφες)
10. Ασκήσεις μη ομογενών δ.ε με σταθερούς συντελεστές (μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών)
11. Λύσεις (χειρόγραφες)
12. Ασκήσεις μη ομογενών δ.ε με σταθερούς συντελεστές (μέθοδος μεταβολής παραμέτρων)
13. Μετασχηματισμός Laplace
14. Θέματα εξετάσεων 2009 του τμήματος ΗΜΜΥ
15. Ανάλυση σε απλά κλάσματα και μετασχηματισμός Laplace - Χρήστος Κωνσταντάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου