Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Εργασία στην απόδειξη γωνιών τριγώνου

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου, κάθε τριγώνου, ισούται
με 180 μοίρες. Η Connie Star του Δήμου Αστερούπολης παρου-
σιάζει ένα εύκολο πείραμα για να το θυμόμαστε:

 1  Φτιάχνουμε ένα τρίγωνο


 2  Βάφουμε τις γωνίες του με διαφορετικό χρώμα


 3  Σκίζουμε τις γωνίες


 4  Τις τοποθετούμε τη μία μετά την άλλη


 5  Έτοιμο!


Οι γωνίες του τριγώνου σχηματίζουν μια
ευθεία γωνία, δηλαδή ισούνται με 180°!

Πατήστε στην εικόνα, διαβάστε τις οδηγίες
και εξασκηθείτε με τις δραστηριότητες:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου