Το διαβάζουμε στην "Αυγή"

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10), καθώς και η επίτευξη μέσου όρου προφορικής και γραπτής βαθμολογίας ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ανεξαρτήτως του μέσου όρου της βαθμολογίας αυτού».
Αρχικά, οι συντάκτες του νομοσχεδίου μελετούσαν, η ρύθμιση αυτή να αφορά όλες τις τάξεις του Λυκείου. Τελικά, όμως το περιορίζουν στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ' Λυκείου, ώστε να περιορίσουν τον αριθμό των μαθητών που δεν θα καταφέρνει να βγάλει μέσο όρο 10, κυρίως στα Μαθηματικά.

Ας μην ξεχνάμε, ότι τόσο οι προαγωγικές όσο και οι απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο θα είναι πλέον πανελλαδικού χαρακτήρα, αφού οι μαθητές θα εξετάζονται κατά το ήμισυ σε θέματα κοινά που θα κληρώνονται από τράπεζα θεμάτων. Είναι γνωστό και καταγεγραμμένο, ότι οι βαθμολογίες των μαθητών σε εξετάσεις πανελλαδικού τύπου είναι πολύ χαμηλότερες και παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά αποτυχίας.