Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Φύλλα εργασίας στην Αστρονομία από τα ΚΕΕ

Όλα τα αρχεία είναι σε word και δίνονται από το Κ.Ε.Ε (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) το 2000. Ένα χρήσιμο αρχείο για τους μαθηματικούς που έχουν δεύτερη ανάθεση το μάθημα της Στοιχεία Αστρονομίας και διαστημικής και δεν ξέρουν από που να ξεκινήσουν και πως να το διδάξουν.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

·      ΠΡΟΛΟΓΟΣ ....................................................................................... 7

·      ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ........................................................... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................................... 11
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 11
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 13
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 15
          Δ. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ............. 17
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 17
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 20
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 23
          Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ....................................................... 25
          Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ .............................................................. 31
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 31
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 35
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 37
          Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ....................................................... 38
          Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 39


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΗΛΙΟΣ .......................................................................................... 41
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 41
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 43
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 45
          Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ....................................................... 48
          Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
OI ΑΣΤΕΡΕΣ.................................................................................... 53
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 53
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 56
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 60
          Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ....................................................... 62
          Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ ................................................................................. 67
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 67
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 69
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 74
          Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ....................................................... 75
          Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ............................. 79
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 79
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 80
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 84
          Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ....................................................... 85
          Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ................................................................................. 87
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 87
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 90
          Γ. Ερωτήσεις αντιστοίχησης ........................................................... 93
          Δ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ....................................................... 95
          Ε. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ............................................. 97
          Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .................................................. 97
          Β. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού .................................................. 97
          Γ. Ερωτήσεις σωστού - λάθους ........................................................ 99
          Δ. Ερωτήσεις ανάπτυξης ................................................................. 99

·      ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ..... 101
1o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 103
2o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 105
3o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 108
4o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 111
5o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 114
6o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 116
7o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 118

·      ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
119
1o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 121
2o Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή................................. 127


·      ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ............................................... 129
1ο Κεφάλαιο...................................................................................... 131
2o Κεφάλαιο...................................................................................... 133
3ο Κεφάλαιο...................................................................................... 135
4o Κεφάλαιο...................................................................................... 137
5ο Κεφάλαιο...................................................................................... 139
6o Κεφάλαιο...................................................................................... 142
7o Κεφάλαιο...................................................................................... 145
8o Κεφάλαιο...................................................................................... 147
9o Κεφάλαιο...................................................................................... 149
 
  Άδεια Creative Commons
 Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου