Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Νέες πληροφορίες για την Τράπεζα ΘεμάτωνΟ αγαπητός συνάδελφος από το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, Σπύρος Καρδαμίτσης μας ενημερώνει τα εξής: 

"Το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα για επανακλήρωση των ερωτήσεων που θα τεθούν από την Τράπεζα Θεμάτων για το τρέχον σχολικό έτος. Αυτό μπορεί να γίνει σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα θέματα που κληρώθηκαν δεν είχαν διδαχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο για απόλυτα αιτιολογημένους λόγους.

Η δυνατότητα της δεύτερης κλήρωσης δεν παρέχεται στα μαθήματα των Ξένων  Γλωσσών, της Ελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανάληψη της κλήρωσης είναι η σύνταξη προηγουμένως σχετικού  πρακτικού  στο οποίο θα αναγράφονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη δεύτερη αυτή κλήρωση. Η αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο πρακτικό συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο που θα υπάρχει στο σύστημα κληρώσεων κατά τη διαδικασία 2ης κλήρωσης. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού διαβιβάζεται αυθημερόν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. Οι διδάσκοντες στην περίπτωση και δεύτερης ως άνω  κλήρωσης έχουν τη δυνατότητα να δώσουν για εξέταση στους μαθητές τους τα θέματα της δεύτερης κλήρωσης ή ένα θέμα από την πρώτη και ένα από τη δεύτερη κλήρωση.

Η Τράπεζα Θεμάτων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις με πιθανές ημερομηνίες το διάστημα 23-26 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν μέχρι τις 23 Μαΐου τις οικείες Διευθύνσεις για το πρόγραμμα των εξετάσεων. Ακολούθως παρουσιάζονται πληροφορίες για την Τράπεζα Θεμάτων.

 
Αδυναμία κλήρωσης θεμάτων για τεχνικούς λόγους
Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στο επίπεδο της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Εξέταση μαθητών που απουσίαζαν
Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π. και ο Διόφαντος.

Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου
Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις όλα τα θέματα καταρτίζονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου οι μαθητές λαμβάνουν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου.

Ξεχωριστή Τράπεζα Θεμάτων για κάθε τύπο Λυκείου
Για κάθε τύπο Λυκείου: 
α) ημερήσιο γενικό, 
β) εσπερινό γενικό, 
γ) ημερήσιο επαγγελματικό και 
δ) εσπερινό επαγγελματικό 
λειτουργεί  ξεχωριστή Τράπεζα Θεμάτων.

Σε ποια μαθήματα τα θέματα τίθενται από τους διδάσκοντες
Όλα τα θέματα για τα μαθήματα επιλογής της Α΄ τάξης Ημερησίου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου: 
Εφαρμογές Πληροφορικής, 
Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων, 
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία, 
για το ειδικό μάθημα επιλογής των Θρησκευτικών που διδάσκεται σύμφωνα με το δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς και για όλα τα μουσικά μαθήματα των Μουσικών Λυκείων, και για τα μαθήματα κατευθύνσεων των Καλλιτεχνικών σχολείων ορίζονται από τον οικείο διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

Σε ποια σχολεία δεν εφαρμόζεται η Τράπεζα Θεμάτων
Για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές: των  Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, όσους φοιτούν σε λύκεια Μειονοτικών σχολείων και Ιεροδιδασκαλείων και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού καθώς και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των θρησκευτικών.

Η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων δύναται να επεκτείνεται και στα ανωτέρω σχολεία με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. και γνώμη του Συντονιστή Μειονοτικών σχολείων και Ιεροδιδασκαλείων Εκπαίδευσης ή του αρμόδιου Συντονιστή σχολείων του εξωτερικού αντίστοιχα. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Μέχρι τις 23 Μαΐου κάθε σχολείο γνωστοποιεί το πρόγραμμα εξετάσεων
Κάθε Λύκειο (ημερήσιο ή εσπερινό ΓΕΛ, ημερήσιο ή εσπερινό ΕΠΑΛ) καταρτίζει το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και Β΄ τάξης εσπερινού ΓΕΛ, το οποίο κοινοποιεί ηλεκτρονικά μέχρι και τις 23 Μαΐου 2014, στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Πότε θα γίνει η κλήρωση
Την ημέρα των εξετάσεων κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θα κληρώνουν (δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα άλλα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών, της Ελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών) με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων που θα εξετασθούν οι μαθητές στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος που θα ακολουθήσει.
Λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα τελευταία αυτά μαθήματα να εξετάζονται τη δεύτερη πρωινή βάρδια για τα σχολεία που λειτουργούν πρωί."

3 σχόλια:

 1. Εντελώς απαράδεκτη πρακτική να ανακοινωθούν τα θέματα τελευταία στιγμή. Και μετά λέμε για την ΟΕΦΕ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εντελώς απαράδεκτη πρακτική να ανακοινωθούν τα θέματα τελευταία στιγμή. Και μετά λέμε για την ΟΕΦΕ..
  Και βέβαια εννοούμε για τους διδάσκοντες και μαθητές,τους άμεσα ενδιαφερόμενους!!!
  Διότι κάποιοι άλλοι και εννοώ κάποια ΚΟΛΈΓΙΑ (από την κολεγιά βγαίνει!!!) και λοιπούς οίκους ενοχής- συνενοχής με τον γνωστό μεγάλο οίκο ΜΗ ανοχής....ήδη έχουν σπεύσει ταχέως και έχουν εφοδιαστεί με τα θέματα που θα ''κληρωθούν''...Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες τα θέματα της Τράπεζας θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας... Ίδωμεν

  ΑπάντησηΔιαγραφή