Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Το ημερολόγιο των αλλαγών της Τράπεζας θεμάτων για τη Β΄ τάξη (συνεχής ενημέρωση)


Εδώ θα καταγράφουμε όποια αλλαγή πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα θεμάτων για τη Β΄ τάξη, στα μαθήματα Άλγεβρας, Γεωμετρίας και Ομάδας Προσανατολισμού.  

Τελευταία ενημέρωση: 18 - 03 - 2015 (συνεχής ενημέρωση)

Επιμέλεια: Γιάννης Κάκανος, Γιάννης Ζαμπέλης, Μάκης Χατζόπουλος από την lisari team


20) Στις 18 - 03 - 2015 εμφανίστηκε τελικά το θέμα 2-23344 σε αντικατάσταση του 2_22522 (διορθώθηκε το σημείο Γ στο (β) ερώτημα, από Γ(1, 12) σε Γ(11, 12)).


Άλγεβρα: 133 θέματα
Γεωμετρία: 92 θέματα
Προσανατολισμού: 108 + 1i - 1 +1 - 1 = 108 Θέματα
19) Στις 05 - 02 - 2015 προστέθηκε ένα νέο θέμα το 2-23344 όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα, στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Όμως το αντίστοιχο αρχείο δεν εμφανίζεται, δεν υπάρχει επίσης στο συνολικό αρχείο και τέλος δεν έχει προσμετρηθεί στο συνολικό αριθμό των ασκήσεων!! Είναι δηλαδή μια άσκηση από τους μιγαδικού αριθμούς, φανταστική άσκηση!


Άλγεβρα: 133 θέματα
Γεωμετρία: 92 θέματα
Προσανατολισμού: 108 + 1i Θέματα

18) Στις 27 - 01 2015 προστέθηκαν δύο ασκήσεις οι 4_23341 και 2_22525,  ενώ αφαιρέθηκε η 4_22574 στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Αναλυτικά,

2_22525: παλιό θέμα (20-1) που επανατοποθετήθηκε στις 27-1 χωρίς καμία αλλαγή!!!
4_22574: αφαιρέθηκε, ενώ το είχαν προσθέσει στις 23-1!!
4_23341:
η παλιά 4_22574 χωρίς καμία αλλαγή!!

Άλγεβρα: 133 θέματα
Γεωμετρία: 92 θέματα
Προσανατολισμού: 108 + 1 - 1 + 1 - 1 = 108 θέματα

17) Στις 24 - 01 2015 αφαιρέθηκε η 4_22579 και προστέθηκε η 4_23321, που είναι η ίδια, απλά η πλευρά ΒΓ έγινε ΑΒ, που ήταν αρχικά λάθος. Το περίεργο είναι ότι ενώ η άσκηση είναι ίδια και διορθωμένη, η αρίθμηση άλλαξε, γιατί;;

Άλγεβρα: 133 θέματα
Γεωμετρία: 92 θέματα
Προσανατολισμού: 108 + 1 -1 = 108 θέματα

16) Στις 23 - 01 2015 προστέθηκαν 6 νέα θέματα στη Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου! Έχουμε 4 νέα θέματα (ένα Β θέμα και τρία Δ θέματα) και 2 διορθώσεις. Δείτε αναλυτικά:

2_22314: νέο θέμα
4_18985: αφαιρέθηκε το (α)(ii) ερώτημα
4_19037: αφαιρέθηκε το (γ) ερώτημα και το (β) ερώτημα έγινε (α) !!!
4_22290, 4_22330, 4_22331: νέα θέματα

Άλγεβρα: 133 θέματα
Γεωμετρία: 86 + 6 = 92 θέματα
Προσανατολισμού: 108 θέματα

15) Στις 23 - 01 - 2015 προστέθηκε ένα θέμα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης! Είναι η άσκηση 4_22574. {Στη συνέχεια η 4_22574 έγινε 4_23341, όπως θα δείτε παραπάνω}.

Άλγεβρα: 133 θέματα
Γεωμετρία: 86 θέματα
Προσανατολισμού: 107 + 1 = 108 θέματα

14) Στις 21 - 01 2015 προστέθηκαν 62 νέα θέματα στα Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου! Έχουμε 30 νέα Β θέματα και 32 νέα Δ θέματα.

Άλγεβρα: 71 + 62 = 133 θέματα
Γεωμετρία: 86 θέματα
Προσανατολισμού: 107 θέματα

13) Στις 20 - 01 2015 προστέθηκαν 52 νέα θέματα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης! Έχουμε 30 νέα Β θέματα και 22 νέα Δ θέματα.

Άλγεβρα: 71 θέματα
Γεωμετρία: 86 θέματα
Προσανατολισμού: 55 + 52 = 107 θέματα

12) Στις 18 και 19 - 01 - 2015 προστέθηκαν 44 νέα θέματα στην Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου (20 Δ και 24 Β). Αφαιρέθηκε το θέμα 4_18985, από το 9ο κεφάλαιο. 

Άρα διπλασιάστηκε το νούμερο των θεμάτων που υπήρχαν στη Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου και λογικά κλείνει το αρχείο (αν δεν αποσυρθούν κάποιες), αφού έφτασε στο νούμερο που είχε ανακοινωθεί στο Δελτίο Τύπου, για το πάγωμα των θεμάτων.

Άλγεβρα: 71 θέματα
Γεωμετρία: 43 + 44 - 1 = 86 θέματα
Προσανατολισμού: 55 θέματα

11) Στις 18 - 01 - 2015 προστέθηκαν 9 νέα θέματα στην Άλγεβρα Β Λυκείου. Επανήλθαν τα θέματα 17843 και 17852. Προστέθηκε το ω > 0 στην εκφώνηση, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για άλλη λύση, όπως είχε επισημανθεί εδώ (δείτε στα σχόλια).

Αποθηκεύσετε τα νέα 9 θέματα, πατήστε εδώ
Επιμέλεια: Γιάννης Ζαμπέλης, από την lisari team

Άλγεβρα: 62 + 9 = 71 θέματα
Γεωμετρία: 43 θέματα
Προσανατολισμού: 55 θέματα

10) Στις 23 - 12 - 2014 επανήλθε η 4_19000 (άλλαξε το ερώτημα α) και αφαιρέθηκαν τα θέματα  4_19013, 4_19020, 4_19037.

Επίσης έχουμε διαφορές στις εκφωνήσεις 
4_19039 (αλλαγή (β) ερωτήματος)
4_19029 (αφαιρέθηκε το (δ) ερώτημα)
4_19027 (αφαιρέθηκε το (δ) ερώτημα )
4_19016, έχει αλλάξει η σειρά εκφώνησης των σημείων Δ, Ε

Μάλλον κάποιος παίζει με το αρχείο της Γεωμετρίας....


Άλγεβρα: 62 θέματα
Γεωμετρία: 45 + 1 - 3 = 43 θέματα
Προσανατολισμού: 55 θέματα


9) Στις 20 – 12 – 2014 αφαιρέθηκε από την Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου το θέμα 4_19000.

Άλγεβρα: 62 θέματα
Γεωμετρία: 46 – 1= 45 θέματα
Προσανατολισμού: 55 θέματα

8) Στις 14 - 12 - 2014 αφαιρέθηκαν 2 θέματα τα 4_17843 και 4_17852, από την Άλγεβρα της Β΄ τάξης και προστέθηκε το 4_20335 .

Για να αποθηκεύσετε το νέο θέμα 4_20335, πατήστε εδώ
Επιμελήθηκαν,  Γιάννης Ζαμπέλης και Γιάννη Κάκανος, από την lisari team.

Άλγεβρα: 63 - 2 + 1 = 62 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού: 55 θέματα

7) Στις 30-11-2014 και προστέθηκαν 9 ασκήσεις στην Άλγεβρα της Β΄ τάξης.  Οι νέες ασκήσεις φέρουν κωδικό 2_19913, 2_20328, 2_20329, 4_20331, 4_20332, 4_20334, 4_20336, 4_20337, 4_20338

Για να αποθηκεύσετε  τα 9 νέα θέματα σε word (.doc)  πατήστε εδώ
Μια προσφορά του αγαπημένου συνεργάτη μας Γιάννη Κάκανου από τις Σέρρες.

Άλγεβρα: 54 + 9 = 63 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού: 55 θέματα

6)  Στις 24 - 11 - 2014, προστέθηκαν 4 νέα θέματα στην Άλγεβρα.Τα θέματα είναι: 2_17664 (είχε αφαιρεθεί στις 12-11, βλ. παραπάνω, και σήμερα εισάγεται εκ νέου διορθωμένη αφού προστέθηκαν περιορισμοί για να ορίζονται οι εφαπτομένες), 2_19911, 2_19912, 2_19914.

Δείτε τα θέματα  στο site του Ι.Ε.Π. 
Για απευθείας αποθήκευση των θεμάτων σε word πατήστε εδώ
Μια προσφορά του συνεργάτη μας Γιάννη Ζαμπέλη.

Άλγεβρα: 50 + 4 = 54 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού: 55 θέματα

5) Στις 17 και 18-11-2014, προστέθηκαν 4 νέα θέματα στην Ομάδα Προσανατολισμού, τα ακόλουθα: 2_ 20140, 4_20147, 2_20148,   2_18556, ενώ αφαιρέθηκε το θέμα  2_20067.
 • Η 2_20067 διεγράφη και αντικαταστάθηκε από την  2_20140
 •  Η 4_20147 είναι διόρθωση της 4_18619 που είχε αφαιρεθεί (δείτε πιο πάνω).
 • Η 2_18556 διεγράφη και συμπεριελήφθη εκ νέου (έχει ημερομηνία 18/11) περιέργως!
 •  Το μοναδικό νέο θέμα είναι η άσκηση 2_20148 !! 

Άλγεβρα: 50 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού:  53 + 3 - 1 = 55 θέματα

Για να αποθηκεύσετε  τα τρία νέα θέματα σε word  πατήστε εδώ
Μια προσφορά του αγαπημένου συνεργάτη μας Γιάννη Κάκανου από τις Σέρρες.

4) Στις 15-11-2014 προστέθηκαν 22 νέα θέματα στην Ομάδα Προσανατολισμού, τα οποία είναι: από 2_ 20050 έως 2_ 20073. 

Αποθηκεύστε τα νέα θέματα σε word (.doc)
Μια προσφορά των συνεργατών μας Γιάννη Ζαμπέλη και Γιάννη Κάκανου,
από την ομάδα του lisari.

Άλγεβρα: 50 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού: 31 + 22 = 53 θέματα

3) Στις 12-11-2014 αφαιρέθηκε το θέμα 2_17664 από την Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου,  άρα έχουμε την εξής κατανομή:

Άλγεβρα: 51 – 1 = 50 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού: 31 θέματα

2) Στις 11-11-2014 αφαιρέθηκε το θέμα 4_18619 από την Ομάδα Προσανατολισμού, άρα έχουμε την εξής κατανομή: 

Άλγεβρα: 51 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού: 32 – 1 = 31 θέματα

1) Στις 8 Νοεμβρίου 2014, προστέθηκαν για πρώτη φορά τα εξής θέματα:

Άλγεβρα: 51 θέματα
Γεωμετρία: 46 θέματα
Προσανατολισμού: 32 θέματα 

13 σχόλια:

 1. Τρομερή δουλειά! Συγχαρητήρια σε όλο το team και για τα αρχεία word (χρησιμότατα για σημειώσεις) και για την ενημέρωση (θα είχε χαθεί η μπάλα αλλιώς, με τα τόσα βάλε-βγάλε)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. H μετασεισιμική σημερινή δραστηριότητα του Ι.Ε.Π δεν ήταν εντός προγράμματος! Ευτυχώς η ομάδα είναι παρών και το εντόπισε γρήγορα! Νικ έχεις δίκιο, μάλλον αρκετός κόσμος το βρίσκει ενδιαφέρον, αν κρίνω από τα στατιστικά της ανάρτησης, από το πρωί έως το μεσημέρι είχε 980 κλικ!

  Η ομάδα έχει τελειώσει με τα αρχεία, εντός εβδομάδας θα υπάρχουν όλα τα αρχεία μαζί με τις λύσεις σε έντυπη μορφή. Δεν θέλουμε να βιαστούμε, δεν υπάρχει λόγος, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ένα αρχείο με όσο γίνεται λιγότερα λάθη...

  Nik σε ευχαριστώ για τα καλά σου, λόγια πιστός σε κάθε ανάρτηση, καλοπροέραιτος ότι και να γράψουμε, άτομο με ήθος! Τιμή μας που δίνεις συνέχεια παρών, το αναγνωρίζουμε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δική μου η τιμή και χαρά της συμμετοχής σε ένα blog που έχει προσφέρει (και συνεχίζει) τόσα σε καθηγητές και μαθητές. Φιλικούς, συναδελφικούς και... μετασεισμικούς χαιρετισμούς από Χαλκίδα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μάκη κουράγιο και μπράβο σε όλους σας για την προσπάθεια να μην σας ξεφύγει το παραμικρό.Πάντως θέλει πολύ θράσος σε δεύτερο θέμα ( 2-20071 θετικής ) να δίνεις τριώνυμο με διακρίνουσα 3364.Να'σαι καλά-Ροδίτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γεια σου Γιάννη! Πολύ εύστοχο το σχόλιο σου... μας απασχόλησε και εμάς αυτό το νούμερο.

  Λογικά έπρεπε να δίνουν την ρίζα του 3364. Άσε που δεν βγαίνει με παραγοντοποιήσεις κόλπα κ.τ.λ, ίσως ένας μετρ της θεωρίας αριθμών ίσως να μπορεί... ένας μαθητής σίγουρα όχι.

  Χαιρετίσματα στα παιδιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΜΑΚΗ ΧΑΛΑΛΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ. ΒΛΕΠΕΙΣ, ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΒΙΑΣΤΗΚΑΝ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Παρακαλώ,
  μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε θα μπορούμε να δούμε τις εκφωνήσεις-λύσεις της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου γιατί οι σύνδεσμοι δεν είναι ενεργοί.
  Ευχαριστώ
  Ειρήνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Άμεσα!

  Τα αρχεία είναι έτοιμα μαζί με τα άλλα αρχεία, απλά δεν είναι στην μορφή που θα θέλαμε γι αυτό τα κρατάμε ακόμα ανενεργά... Συγχωρέστε μας, αλλά θέλουμε να κάνουμε ποιοτική δουλειά, αλλά όταν ο χρόνος μας πιέζει, δεν είναι τόσο εφικτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Συγχαρητήρια για την καλή δουλεία που κάνετε και για την ενημέρωση που μας προσφέρετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μάκη σήμερα διάβασα ότι ο κ. Κουράκης (Παιδείας) είπε ότι από φέτος θα καταργηθού οι Τράπεζες Θεμάτων. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Νίκο γιατί να μην πιστέψω τις δηλώσεις του Υπουργού;; Για εμάς η Τράπεζα θεμάτων έχει τελειώσει, μας μένει ένα όμορφο αρχείο όπως ήταν τα Κριτήρια του Κ.Ε.Ε.

  Σύντομα θα κάνω μια ανάρτηση με θέμα την Τράπεζα θεμάτων, νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, κυρίως τα κακώς κείμενα που όλοι γνωρίζουμε και αντιμετωπίσαμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. στα μαθηματικά προσανατολισμού υπάρχουν 2 θέματα με ημερομηνία 27/1/2015. Αυτούς τους ενημέρωσε κανείς οτι πάει για κατάργηση ή ζουν σε αποστειρωμένο περιβάλλον ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Γεια σου Μάκη!
  Μπήκαν θέματα 27-1;; Αν ναι, τότε δεν θα τα πήραμε χαμπάρι...

  Πάντως η ιστοσελίδα για την Τράπεζα Θεμάτων http://meleagros.iep.edu.gr/. ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ από χθες (28-1) το απόγευμα.

  Πρέπει να σημειώσω, από όσο γνωρίζω, οι εισηγητές - επιτροπές του Ι.Ε.Π αποτελούνται από αξιόλογα άτομα,εκπαιδευτικοί με κύρος και γνώσεις, άτομα που πέρασαν από σχολική τάξη, δεν είναι δίκαιο να τους κρίνουμε αυστηρά και να καταργούμε τον ρόλο τους. Δυστυχώς δεν έχουμε όλα τα δεδομένα να τους κρίνουμε.. πάντως η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι σίγουρα κακή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Εκτιμάμε τους ανθρώπους που σέβονται τους συνομιλητές τους και διδάσκουν ήθος από τα πληκτρολόγιά τους.

Το lisari είναι χώρος που ενώνει φωνές, κάνει τις διαφορετικές δυνάμεις ομόρροπες.

Είναι εδώ για να ενώσει τους μαθηματικούς και να εκφραστούν μέσα από ένα μέσο. Επομένως, οι αντεγκλήσεις και οι προσβολές δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν το σκοπό του εγχειρήματος.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το ήθος σας!

Μάκης Χατζόπουλος