Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγός Βιντεομαθημάτων Geogebra

από ΔΗΜΗΤΡΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ στις 17-02-2017

Χάρτης Μαθημάτων Geogebra


Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλα τα βιντεομαθήματα που δημοσιεύσει ο Δημήτρης Ζαχαριάδης. Κάνοντας κλικ επάνω στο όνομα του μαθήματος μεταφερόμαστε στο μάθημα.
Τα μαθήματα 30, 32 και 34 που απουσιάζουν από τον κατάλογο είχαν γραφτεί πριν προκύψει η νέα έκδοση του Geogebra οπότε δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον…
Όσα  περιγράφονται στα παρακάτω μαθήματα μπορούν να γίνουν εύκολα και απλά με την νέα έκδοση του Geogebra.

1ο Μάθημα: Διάμεσοι, κέντρο βάρους, ιδιότητες. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

2ο Μάθημα: Διχοτόμοι τριγώνου, Έκκεντρο, Ιδιότητες. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

3ο Μάθημα: Παραλληλόγραμμο. Είδη παραλληλογράμμου Ιδιότητες. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

4o Μάθημα: Η έννοια της συνάρτησης. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον.

5ο Μάθημα: Συναρτήσεις 2o μέρος. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον Geogebra.

Πώς εισάγουμε συναρτήσεις. Συναρτήσεις με διπλό τύπο.

6ο Μάθημα: Δρομείς, Κίνηση, Εφαρμογές. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον Geogebra.

7ο Μάθημα: Δρομέας, κωνικές. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

8ο Μάθημα:  Εισαγωγή κειμένου-μαθηματικού κειμένου. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

9ο Μάθημα: Μεταβλητή Boolean, συμμετρίες. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

10ο Μάθημα: Κατασκευή τετραγώνου. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

11ο Μάθημα: Πως κάνουμε σχήματα Γεωμετρίας με το Geogebra. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

12ο Μάθημα: Πως κάνουμε σχήματα Γεωμετρίας με το Geogebra. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

13ο Μάθημα: Κατασκευή σχημάτων με το Geogebra. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

14o Μάθημα: Έλεγχος της κίνησης με ένα πλήκτρο. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

15o Μάθημα: Εφαρμογή της παράλληλης μεταφοράς στο Εμβαδόν παραλληλογράμμου. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

16o Μάθημα: Μετασχηματισμός Στροφή, Παραδείγματα. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

17o Μάθημα: Μετασχηματισμός Στροφή, Κύλιση ενός νομίσματος, Εισαγωγή εικόνας. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

18o Μάθημα: Δημιουργία – διαχείριση εργαλείων. Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra
Εργαλείο κατασκευής κάθετου τμήματος από σημείο προς ευθεία.

19o Μάθημα: Δημιουργία-διαχείριση εργαλείων στο Geogebra, η εντολή αν και η καρτέλα «Προχωρημένες». Επανεγγραφή στο νέο περιβάλλον του Geogebra. Εργαλείο κατασκευής ύψους τριγώνου.


Η έννοια της Λίστας στο Geogebra: 1η Εφαρμογή στην αριθμητική πρόοδο.
Χρήση των εντολών λίστας: Ακολουθία, Στοιχείο Λίστας, Μήκος, Άθροισμα Στοιχείων Λίστας, Κράτησε Αν, Πρώτος Λίστας, Τελευταίος Λίστας, Λίστα Επανάληψης.


2η Εφαρμογή: Κατασκευή ν ισοπλεύρων τριγώνων με πλευρές τους διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

Εντολές: Ακολουθία, Λίστα, Διαιρετών Λίστα, Διαιρετών Πλήθος, text, textcolor, Επόμενος Πρώτος, Μοναδικότητα, Κράτησε Αν, Συνένωση Λιστών, Πινακοποίηση Στοιχείων Λίστας, Μέρος Λίστας, Υπόλοιπο.
Κουτί εισαγωγής, πτυσσόμενη λίστα.
Εφαρμογή 1η: Έλεγχος πρώτου αριθμού-Διαιρέτες αριθμού.
Εφαρμογή 2η: Προσδιορισμός πρώτων αριθμών σε δεδομένο διάστημα.  

Μετακίνηση πολλών αντικειμένων με ένα δρομέα. Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής.
Μπάρα πλοήγησης με τα βήματα κατασκευής. Κουμπί εκτέλεσης ενεργειών.
Εφαρμογή: Η ταυτότητα (α+β)2.


Εφαρμογή: Εξάσκηση στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό ακεραίων. Στατιστικά.

Οι εντολές: Δυναμικό Χρώμα, Χρώμα, Πάχος Γραμμής Εφαρμογή: Μενού ιδιοτήτων των παραλληλογράμμων.
Κατασκευή μενού επιλογών με το Geogebra.
Οι εντολές: Δυναμικό Χρώμα, Χρώμα, Πάχος Γραμμής
Εφαρμογή: Μενού ιδιοτήτων των παραλληλογράμμων.


Εφαρμογή: Γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=1/2*x2


Εφαρμογή: Γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=1/2*x2. 2o Μέρος.

Δημιουργία αρχείου επιλογής σωστού λάθους.

29o Μάθημα: Εργαλεία: Σύνδεση – Αποσύνδεση σημείου, Σταθερό Περιστρεφόμενο Πολύγωνο, Κίνηση σημείου σε τροχιά.

Εφαρμογή: Ισότητα δύο πολυγώνων

31o Μάθημα: Τι είναι το CAS (Computer Algebra System) και παραδείγματα εφαρμογής του.

33o Μάθημα: Το CAS (Computer Algebra System) στο Geogebra. Μέρος 2ο.
Εντολές του CAS. Λύση συστήματος, εξίσωσης, ανίσωσης, Ορίζουσα πίνακα, Διαίρεση, Πηλίκο, Υπόλοιπο, Απλό κλάσμα, ΕΚΠ, ΜΚΔ πολυωνύμων.

Γραφή κειμένου στο Geogebra. Γραφή Latex
Εντολές κειμένου: Μετατροπή αριθμού σε κλάσμα, άρρητη μορφή, Απλοποίηση.
Εφαρμογή: Παρουσίαση λύσεων δευτεροβάθμιας εξίσωσης.


Εφαρμογή: Κατασκευή κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας, εμφάνιση των γεωμετρικών στοιχείων της και κατασκευή περιγεγραμμένου κώνου και περιγεγραμμένης σφαίρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου