Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Ένα πλήρες φυλλάδιο στις τριγωνομετρικές εξισώσεις

Πηγή: http://www.serifis.com/forum/ (και απευθείας αποθήκευση)

Μια ομαδική εργασία στις τριγωνομετρικές εξισώσεις από τους 
  • Άγγελο Παπαϊωάννου
  • Βασίλη Μαυροφρύδη
  • Κωνσταντία Κουρτίδου
  • Σωτήρη Τσαντίλα
  • Χρήστο Τσιφάκη
Στόχος είναι να καλυφθούν όλοι οι μαθητές, τόσο οι αδύνατοι όσο και αυτοί που είναι προχωρημένου επιπέδου. Τις απαιτήσεις του σχολείου τις καλύπτουν οι πρώτες εννιά κατηγορίες εξαιρουμένης της 8ης αφού πρώτα εξαντληθούν οι ασκήσεις του σχολικού!

Η παράδοση της παραγράφου έχει μείνει συνειδητά εκτός συλλογής και αφήνεται στον διδάσκοντα. Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο θα επιστρέψει αρκετά σενάρια με φύλλα εργασίας πάνω σε διαδραστική παράδοση με χρήση ΤΠΕ. Για πιο ολοκληρωμένη μελέτη ο μέσος μαθητής μπορεί να δει και κάποιες συνδυαστικές. Οι υπόλοιπες ασκήσεις αφορούν τους μαθητές που έχουν έφεση και αγάπη προς τα μαθηματικά Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου