Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Πολυώνυμα-Παραγοντοποίηση-Εξισώσεις

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου από

α. Μονώνυμα
β. Πολυώνυμα
γ. Αναγωγή ομοίων όρων
δ. Ταυτότητες
ε. Παραγοντοποίηση
στ. Εξισώσεις

με θεωρία και άλυτες ασκήσεις.

Για απευθείας αποθήκευση πατήστε εδώ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΜΟΝΩΝΥΜΑ - ΘΕΩΡΙΑ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΕΣ!!!

3 σχόλια: