Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά βοηθήματα (ΨΕΒ)

Μια ενδιαφέρουσα σελίδα που βρήκα πρόσφατα ύστερα με υπόδειξη της συναδέλφου Κατερίνα Καλφοπούλου.

Υπάρχουν βίντεο που διάφοροι καθηγητές κάνουν παρουσίαση μαθημάτων και ασκήσεων σε όλα τα κεφάλαια Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης.

Το ψηφιακό βοήθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο πλοήγησης να επισκεφθείτε το σύνολο της ύλης του μαθήματος. Όπως θα διαπιστώσετε, δεν απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις για την πλοήγηση και χρήση του περιεχομένου. Σε κάθε ενότητα του ψηφιακού βοηθήματος υπάρχει ειδικό εικονίδιο με την ένδειξη «Οδηγίες πλοήγησης» το οποίο θα σας βοηθήσει να κάνετε χρήση του περιεχομένου χωρίς δυσκολία. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύετε στον Η/Υ σας, αλλά και να εκτυπώvετε στη συνέχεια το επιμέρους αναρτημένο υλικό του ψηφιακού βοηθήματος.

Διευκρινίζεται ότι η ανάρτηση του υλικού του ψηφιακού βοηθήματος θα πραγματοποιείται προοδευτικά και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2011. Το πρόγραμμα αναρτήσεων έχει σχεδιασθεί με κριτήριο τις απαιτούμενες διδακτικές ώρες ανά ενότητα, όπως τις έχει επεξεργασθεί η επιστημονική επιτροπή του ψηφιακού βοηθήματος. Οι ενότητες και τα κεφάλαια που δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί, περιλαμβάνονται μεν στον κατάλογο κεφαλαίων και ενοτήτων (ΜΕΡΟΣ 1ο: Ύλη που αναλύεται σε κεφάλαια και ενότητες), φέρουν όμως την ένδειξη «Μη αναρτημένο κεφάλαιο» – «Μη αναρτημένη ενότητα» αντίστοιχα. Τα ίδια ισχύουν και για την ύλη που περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ 2o: Ύλη που αντιστοιχεί στο σύνολο του μαθήματος του ψηφιακού βοηθήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου