Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Ένα εξωσχολικό βιβλίο στα Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου από τον Στράτη Αντωνέα

Ένα επίσης όμορφο και άρτιο βιβλίο από τον συνάδελφο Στράτη Αντωνέα από την Σπάρτη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου.

Για περισσότερα στοιχεία ή και σημειώσεις από τον εν λόγω συνάδελφο δείτε την ιστοσελίδα του

Ένα άρτιο βιβλίο 445 σελίδων που περιέχει:

Πρόλογος........................ 1


ΜΕΡΟΣ Α
Κεφάλαιο 1. Μιγαδικοί αριθμοί……………………………………………………… 3
Ενότητα 1 Η έννοια του μιγαδικού αριθμού……………………………………… 5
Πράξεις μεταξύ μιγαδικών
Συζυγής μιγαδικού
» 2 Μέτρο μιγαδικού αριθμού……………………………………………… 28
Γενικές ασκήσεις……………………………………………………………………………… 51
ΜΕΡΟΣ Β
Κεφάλαιο 1. Συναρτήσεις – Όριο – Συνέχεια………………………………………… 53
Ενότητα 1 Συναρτήσεις……………………………………………………………… 55
» 2 Μονότονες συναρτήσεις – Αντίστροφη συνάρτηση…………………… 80
» 3 Όριο συνάρτησης στο x0∈R …………………………………………… 101
» 4 Ιδιότητες των ορίων……………………………………………………… 106
» 5 Μη πεπερασμένo όριο στο x0∈R……………………………………… 128
» 6 Όρια συνάρτησης στο άπειρο…………………………………………… 136
» 7 Συνέχεια συνάρτησης…………………………………………………… 148
» 8 Βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων…………………………… 159
Γενικές ασκήσεις……………………………………………………………………………… 182
Κεφάλαιο 2. Διαφορικός Λογισμός…………………………………………………… 185
Ενότητα 1 Η έννοια της παραγώγου………………………………………………… 187
» 2 Παράγωγος συνάρτησης – Κανόνες παραγώγισης…………………… 206
» 3 Εφαπτόμενη διαγράμματος συνάρτησης……………………………… 233
» 4 Ρυθμός μεταβολής………………………………………………………… 242
» 5 Θεώρημα Rolle…………………………………………………………… 247
» 6 Θεώρημα Μέσης Τιμής………………………………………………… 261
» 7 Συνέπειες θεωρήματος Μέσης Τιμής…………………………………… 272
» 8 Μονοτονία συνάρτησης………………………………………………… 281
» 9 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης…………………………………………… 291
» 10 Κυρτότητα – Σημεία καμπής…………………………………………… 305
» 11 Ασύμπτωτες – Κανόνες de L’ Hospital………………………………… 315
» 12 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης…… 323
Γενικές ασκήσεις……………………………………………………………………………… 326
Κεφάλαιο 3. Ολοκληρωτικός Λογισμός……………………………………………… 331
Ενότητα 1 Αόριστο ολοκλήρωμα…………………………………………………… 333
» 2 Μέθοδοι ολοκλήρωσης…………………………………………………… 344
» 3 Ορισμένο ολοκλήρωμα………………………………………………… 357
» 4 Η συνάρτηση $F\left( x \right) = \int\limits_\alpha ^x {f\left( t \right)dt}$………… 368
» 5 Το θεμελιώδες θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού…………… 378
» 6 Εμβαδόν επίπεδου χωρίου…………………………………………… 407

Γενικές ασκήσεις……………………………………………………………………………… 423
Θέματα Πανελληνίων………………………………………………………………………… 428
Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………………… 445

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου