Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Εκφωνήσεις και λύσεις άλγεβρας Α΄ Λυκείου από την Τράπεζα θεμάτων

Μια καταπληκτική εργασία του καλλιτέχνη Τάκη Τσακαλάκου, που μας την μοιράζεται αποκλειστικά!!

Δείτε τα Β΄ θέματα και Δ θέματα Άλγεβρας Α΄ τάξης, με εκφωνήσεις, χρήσιμα και λύσεις, χωρισμένα ανά κεφάλαια. 

Κάθε θέμα είναι σε χωριστή σελίδα, περιέχει χρήσιμα σημεία από την θεωρία και στην πίσω σελίδα (όχι τυχαία) βρίσκονται οι λύσεις.

Ένα αρχείο 328 σελίδων για το Β θέμα και 304 για το Δ θέμα, συνολικά 632 σελίδες για την Τράπεζα θεμάτων της Α΄ Λυκείου στην Άλγεβρα!


Αναλυτικά
1. Για το flipbook, με ωραίο μενού και περιεχόμενα (με ένα κλικ, οδηγείσαι σε όποια ενότητα η άσκηση επιθυμείς)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/76699276/Bank2AlgebraA/book.swf


2. Για αποθήκευση του flipbook (αυτόνομο exe)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/76699276/BankAlgebraA.zip

1 σχόλιο: