Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Σημειώσεις στους μιγαδικούς αριθμούς σε word!

Ο Βασίλης Μποζατδίδης μας στέλνει αποκλειστικά ένα αρχείο μιγαδικών αριθμών σε word!

Για άμεση αποθήκευση του αρχείου (58 σελίδες) πατήστε εδώ.

 Με λίγα λόγια για το site... 
Αξίζει να δείτε μια αξιόλογη δουλειά στο site askisiologio.gr - Βάση μαθηματικού υλικού.

Το όμορφο περιβάλλον, τα πλούσιο υλικό, το όμορφο interface, σου δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε μια επαγγελματική σελίδα.

Περιέχει μια βάση μαθηματικού υλικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανωμένο σύμφωνα με την τμηματοποίηση των σχολικών βιβλίων, στον οποίο αναρτώνται αρχεία, αποκλειστικά και μόνο σε word!

Με λίγα για το αρχείο, όπως μας τα περιγράφει ο δημιουργός...
Ένα αρχείο για το κεφάλαιο των μιγαδικών αριθμών, με μια διαφορετική σειρά και οργάνωση από αυτή που προτείνεται στο σχολικό βιβλίο.

Όντας μάχιμος ακόμα μαθηματικός, κάθε φορά που παρουσιάζω το κεφάλαιο αυτό στους μαθητές μου αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα σειράς και αλληλουχίας που μάλλον έχουν συναντήσει όλοι οι συνάδελφοι.

Για παράδειγμα, μπαίνουμε στις πράξεις μιγαδικών, παρουσιάζουμε πρόσθεση, αφαίρεση και γινόμενο και μετά πρέπει να διακόψουμε, να εισάγουμε την έννοια του συζυγή, έπειτα να επιστρέψουμε δίνοντας το πηλίκο και ακολούθως να ξαναγυρίσουμε στον συζυγή για να δώσουμε ιδιότητες κλπ.

Άλλο θέμα που με "χαλάει" είναι που πρέπει να ασχοληθούμε σε δύο διαφορετικά σημεία (πριν την παρουσίαση του μέτρου και μετά από αυτή) με ασκήσεις ίδιας κατηγορίας, όπως οι εξισώσεις στο C, ή οι γεωμετρικοί τόποι.

Όλα αυτά με οδήγησαν να φτιάξω μια άλλη σειρά στην παρουσίαση αυτών των εννοιών και οφείλω να πω ότι δουλεύοντας το έτσι με βόλεψε ιδιαίτερα.

Φυσικά, κάθε παρατήρηση, σχόλιο ή προσθήκη είτε στο συγκεκριμένο αρχείο, είτε γενικότερα για το askisiologio.gr είναι ευπρόσδεκτη και επιθυμητή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου