Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Μαθηματικά και ημερολόγιο

Ο αγαπητός φίλος Δημήτριος Μπουνάκης από το Ηράκλειο Κρήτης μας προσφέρει τα εξής τρία άρθρα του Ευκλείδη Γ΄ που συσχετίζονται με το ημερολόγιο.

Για να δείτε τα εξώφυλλα από τα τεύχη του Ευκλείδη Γ΄ 
από το τεύχος 82 έως το τεύχος 89 πατήστε εδώ. 

1) Ημερολογιακές Συναρτήσεις

Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να αναδείξει αφανείς μαθηματικές πλευρές του ημερολογίου, μέσα από την αντιμετώπιση μερικών προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό. Τα προβλήματα που μελετούμε είναι: η εύρεση και συναρτησιακή έκφραση του αύξοντα αριθμού μιας ημέρας ενός έτους, η έκφραση του αριθμού των ημερών ενός μήνα συναρτήσει του μήνα, η εύρεση της ημέρας της βδομάδας που αντιστοιχεί σε δεδομένη ημερομηνία και τέλος, πως θα βρίσκουμε τον αμέσως επόμενο μήνα, ενός δεδομένου μήνα, που αρχίζει την ίδια ημέρα με αυτόν.  Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα φωτίσει και άγνωστες πτυχές του (νέου) ημερολογίου καθώς και τις διαφορές του με το παλαιό ημερολόγιο. Όλα αυτά θα γίνουν αξιοποιώντας απλές σχολικές γνώσεις από την θεωρία αριθμών. Η
συναρτησιακή έκφραση των μεγεθών θα μας δώσει και την δυνατότητα για πρακτική χρησιμοποίησή τους, με την βοήθεια κάποιου λογιστικού προγράμματος σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για ταχύτερους υπολογισμούς.


2) Από τα μερικώς ισοδύναμα στα ισοδύναμα έτη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στα έτη που έχουν Πρωτοχρονιά την ίδια ημέρα της εβδομάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε πως μπορούμε να βρίσκουμε το αμέσως επόμενο ή προηγούμενο ενός δεδομένου έτους, που έχει με αυτό ίδια μέρα της εβδομάδας την 1η Ιανουαρίου, με το νέο
ημερολόγιο, αλλά και με το παλαιό. Επίσης θα δούμε πως μπορούμε να εκφράσουμε την σχέση αυτή συναρτησιακά Όλα αυτά θα γίνουν αξιοποιώντας απλές σχολικές γνώσεις από την θεωρία αριθμών.Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα έτη που έχουν 1η Μαρτίου την ίδια μέρα της εβδομάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε πως μπορούμε να βρίσκουμε το αμέσως επόμενο ή προηγούμενο ενός δεδομένου έτους, που έχει με αυτό ίδια μέρα της εβδομάδας την 1η Μαρτίου, με το νέο ημερολόγιο, αλλά και με το παλαιό.΄Επίσης θα δούμε πως μπορούμε να εκφράσουμε την σχέση αυτή συναρτησιακά και τέλος πως βρίσκουμε την ημέρα της 1η Μαρτίου ενός έτους. Όλα αυτά θα γίνουν
αξιοποιώντας απλές σχολικές γνώσεις από την θεωρία αριθμών.


Για την απευθείας αποθήκευση και των τριών αρχείων πατήστε εδώ.

Για να δείτε ακόμα τέσσερα άρθρα του ίδιου δημιουργού 
με θέμα " Μαθηματικά και ημερομηνία Πάσχα" 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου