Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Αλλαγή της διδακτέας ύλη στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου [2020 - 21]

Το Ι.Ε.Π. ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Α΄ και Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 - 21. 

Συγκεκριμένα στις οδηγίες αυτές παρατηρούμε ότι πλέον η ύλη της Α΄ Λυκείου στην Άλγεβρα ολοκληρώνεται στην παράγραφο 6.3! Δηλαδή ΔΕΝ θα διδαχθούν οι παράγραφοι 7.1 και 7.3 που ήταν τόσα χρόνια εντός ύλης.

Ένα μεγάλο λάθος διορθώνεται αφού η διδασκαλία αυτών των παραγράφων απαιτείται η γνώση την μονοτονίας που υπάρχει στην παράγραφο 6.4 και μετατοπίσεων που είναι στην παράγραφο 6.5 που ήταν πάντα εκτός ύλης! Γενικότερα οι παράγραφοι από το 6.4 και μετά θα διδαχθούν στη Β Λυκείου στο 2ο Κεφάλαιο της Άλγεβρας. 

Επομένως η νέα διδακτέα ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου είναι: 

ΙΙ. Διδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α ́ Γενικού Λυκείου»

Εισαγωγικό κεφάλαιο

Ε.2 Σύνολα

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ.3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση x^v = α

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.5ο: Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων

αριθμητικής προόδου )

5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων

γεωμετρικής προόδου )

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β

1 σχόλιο:

  1. Και το άλλο μεγάλο λάθος που πρέπει να διορθωθεί είναι η συμπερίληψη της άλγεβρας β λυκείου στα εξεταζόμενα μαθήματα του Ιουνίου

    ΑπάντησηΔιαγραφή