Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Παράδοξο από τον αείμνηστο Θ. Καζαντζή

Στην διπλανή εικόνα καταλήγουμε στο εξής παράδοξο, η διαδρομή ΑΒ+ΑΓ να ισούται με την διαδρομή ΒΓ (όπου ΑΒΓ τρίγωνο)!! Απάντηση δίνεται από τον Μαθηματικό Γ. Ρίζο, όπως φαίνεται και στην συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου