Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Βρείτε το λάθος στην παρακάτω παραγώγιση!

Για τους μαθητές της Γ Λυκείου (Κατεύθυνσης είτε Γενικής Παιδείας) έχουμε το εξής πρόβλημα:

"Έστω χ μη μηδενικός πραγματικός αριθμός, τότε: χ2=χ*χ άρα έχουμε διαδοχικά:

χ2=χ*χ

χ2=χ+χ+...+χ (χ φορές)

παραγωγίζουμε κατά μέλη:

2χ = 1+ 1+ ...+1 (χ φορές)

2χ=χ

διαιρούμε με το χ (μη μηδενικός αριθμός)

2=1

Που υπάρχει λάθος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου