Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Παράταση προθεσμίας για υποβολή εργασιών

Στο 36ο Πανελλήνιο συνέδρια της ΕΜΕ δίνεται παράταση για την υποβολή εργασιών. 

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, (Τελική ημερομηνία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hms.gr.

Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.

Πηγή: www.hms.gr

36o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας 
  1. Νέα συνεδρίου
  2. Θέματα
  3. Επιτροπές
  4. Εργασίες
  5. Πρόγραμμα
  6. Πληροφορίες
  7. Πρόσβαση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου