Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Διαγωνίσματα - τεστ - κριτήρια αξιολόγησης για το Λύκειο σχ. έτος 2018 - 19


Μια χωριστή ανάρτηση από τις "Νέες σημειώσεις 2018 - 19 για το Λύκειο ΓΕΛ - ΕΠΑΛ" με διαγωνίσματα - τεστ - Κριτήρια Αξιολόγησης - διαγωνίσματα προσομοίωσης για το σχολικό έτος 2018 - 19 για να διευκολύνουμε μαθητές - καθηγητές.

Μια ανάρτηση που είναι ανοικτή για 
Καθηγητές - Σχολεία - Φροντιστήρια! 

Μπορείτε να στέλνετε τη γραπτή εξέταση που έχετε υποβάλει στους μαθητές σας. Το αρχείο το στέλνετε στο lisari.blogspot@gmail.com γράφοντας το τμήμα / μάθημα / παράγραφος εξέτασης και τα στοιχεία σας, αν επιθυμείτε να ανακοινωθούν. Η μορφή μπορεί να είναι σε word ή / και pdf.

Ανανέωση: 6/6/2019

Πλήθος διαγωνισμάτων: 81
_________________________________________________________________________

# Α΄ Λυκείου #

Άλγεβρα

16) Δείτε τα θέματα της ΟΕΦΕ [β΄ φάση]

15) Γραπτή εξέταση στις ανισώσεις β βαθμού από το Μάκη Χατζόπουλο για το 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου.

14) Παναρσακειακό διαγώνισμα (Άλγεβρα + Γεωμετρία) 2019 από τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια σχολεία αποκλειστικά από το lisari.blogspot.com.

13) Διαγώνισμα β΄ τετραμήνου από τον Νίκο Μιχαλόπουλο

12) Διαγωνίσματα εξοικείωσης από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα για την περίοδο Ιανουαρίου

11) Διαγώνισμα τετραμήνου Γεωμετρία για τους μαθητές της Πύλου (ομάδα Α και ομάδα Β) από τον Νίκο Μιχαλόπουλο.

10) Διαγώνισμα μέχρι τις νιοστές ρίζες (εκφωνήσεις - απαντήσεις) από το Φροντιστήριο Μπαχαράκη.

9) Τεστ στις απόλυτες τιμές  και ρίζες (Α2 - Α3) από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το ΓΕΛ Πύλου.

8) Δείτε τα 4 Κριτήρια αξιολόγησης με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για εύκολη συμπλήρωση και διόρθωση στις "απόλυτες τιμές (2.3)" για το 1ο ΓΕΛ Ρόδου. Επιμέλεια: Κώστας Μαλλιάκας.

7) Δείτε τα 4 Κριτήρια αξιολόγησης με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για εύκολη συμπλήρωση και διόρθωση στη "διάταξη των πραγματικών αριθμών (2.2)" για το 1ο ΓΕΛ Ρόδου. Επιμέλεια: Κώστας Μαλλιάκας.

6) Μια απλή γραπτή εξέταση στις απόλυτες τιμές για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο.

5) Διαγώνισμα μέχρι τη διάταξη των πραγματικών αριθμών του Δημήτρη Αγωγιάτη

4) Διαγώνισμα στις απόλυτες τιμές και ρίζες για το 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου από τον Νίκο Κουτσουράδη.

3) Μια γραπτή εξέταση στις ανισότητες (2.3) από τον Μάκη Χατζόπουλο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου.

2) Τεστ στις ταυτότητες - παραγοντοποίηση (παράγραφος 2.1) από τον Χρήστο Σίσκα (lisari team) για το Φροντιστήριο Μπαχαράκη.

1) Τεστ στην παραγοντοποίηση για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρασίου - Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος.

■ Γεωμετρία

7) Γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο 5ο από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το ΓΕΛ Πύλου

6) Διαγώνισμα β΄ τετραμήνου (σειρά 1 - σειρά 2) στο κεφάλαιο 4ο (τμήμα Α3) από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το ΓΕΛ Πύλου

5) Διαγώνισμα β΄ τετραμήνου (σειρά 1 - σειρά 2) στο κεφάλαιο 4ο (τμήμα Α1) από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το ΓΕΛ Πύλου

4) Διαγώνισμα 1ου τετραμήνου για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο.

3) Τεστ στην ισότητα τριγώνων από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το σχολείο της Πύλου Α΄ σειρά και Β΄ ομάδα.

2) Τεστ στην ισότητα τριγώνων από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το σχολείο της Πύλου από Τμήμα 1 - τμήμα 2 - τμήμα 3

1) Φύλλο εργασίας 1 / Κεφάλαιο 2ο: Πράξεις ευθ. τμημάτων, γωνιών και τόξων από το Μάκη Χατζόπουλο για το 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου.

# Β΄ Λυκείου #

■ Άλγεβρα

9) Δείτε τα θέματα της ΟΕΦΕ [β΄ φάση]

8) Διαγώνισμα προσομοίωσης από τον Νίκο Σουρμπή.

7) Διαγώνισμα στην Τριγωνομετρία από τον Θοδωρή Παγώνη (lisari team).

6) Παναρσακειακό διαγώνισμα μέχρι τα πολυώνυμα από τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια σχολεία

5) Διαγωνίσματα εξοικείωσης από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα για την περίοδο Ιανουαρίου

4) Διαγώνισμα στο 1ο και 2ο κεφάλαιο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Ρόδου (Βενετόκλειο) από τον Κώστα Μαλλιάκα.

3) Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 2ο: Ιδιότητες συναρτήσεων (και ένα εναλλακτικό θέμα από Συστήματα) για το 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου από τον Νίκο Κουτσουράδη.

2) Ένα θέμα για γραπτή εξέταση στο 2ο κεφάλαιο: Ιδιότητες Συναρτήσεων από τον Χρήστο Σίσκα για τους μαθητές του Φροντιστηρίου Μπαχαράκη.

1) Τεστ στα μη γραμμικά συστήματα για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου - Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος.

■ Γεωμετρία

3) Διαγώνισμα 2ου τετραμήνου (Κεφάλαιο 10ο: Εμβαδά) για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο

2) Διαγώνισμα 1ου τετραμήνου για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο.

1) Φύλλο εργασίας στο Θεώρημα Θαλή (παρουσίαση του Θεωρήματος των διχοτόμων) από το Μάκη Χατζόπουλο για το 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου.

■ Κατεύθυνση

6) Δείτε τα θέματα της ΟΕΦΕ [β΄ φάση 2018 - 19]

5) Διαγώνισμα β΄ τετραμήνου (σειρά 1 - σειρά 2) στο κεφάλαιο 2ο - Ευθείες από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το ΓΕΛ Πύλου

4) Γραπτή εξέταση στις παραμετρικές εξισώσεις ευθείας από τον Μάκη Χατζόπουλο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου.

3) Τετραμηνιαίο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου (μέχρι 1.5) από τον Νίκο Μιχαλόπουλο για το ΓΕΛ Πύλου.

2) Μια γραπτή εξέταση στην παράγραφο 1.4: Συντεταγμένες διανύσματος για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο.

1) Μια γραπτή εξέταση στους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο στην παράγραφο 1.3 (πολ/σμός αριθμού με διάνυσμα)

# Γ΄ Λυκείου #
■ ΓΕΛ

36) Δείτε τα θέματα της ΟΕΦΕ [β΄ φάση]

35) Διαγώνισμα προσομοίωσης (στο παρά πέντε) από τον Β. Βέλμαχο και Γ. Λαμπρόπουλο από τα Φρ. Μόρφωση στην Πετρούπολη.

34) Διαγώνισμα προσομοίωσης 3 ωρών από τρεις Μαθηματικούς + λύσεις. Επιμέλεια: Σουρμπής, Βαβρβαδούκας, Κουστέρης.

33) Το διαγώνισμα προσομοίωσης των 10 blog! Το διαγώνισμα προσομοίωσης + λύσεις της Σumma 2019!

32) Δείτε ΌΛΑ τα διαγωνίσματα προσομοίωσης από τα Αρσάκεια Σχολεία μαζί με τις λύσεις

31) Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης με απαντήσεις από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορείου Αιγαίου

30) Ένα διαγώνισμα προοσομοίωσης από τον Χρήστος Σίσκα για τους μαθητές των Φροντιστηρίων Μπαχαράκη.

29) 6ο διαγώνισμα προσομοίωσης από τον Ιωάννη Σαράφη για την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί.

28) (2ο) Διαγώνισμα προσομοίωσης από τον Νίκο Σούρμπη από το Ίλιον Αττικής

27) Διαγώνισμα προσομοίωσης από τον Χρήστο Ηρακλείδη για το 2ο Καζούλλειο ΓΕΛ Ρόδου.

26) Δύο διαγωνίσματα προσομοίωσης από το Δημήτρη Μονέζη

25) Διαγώνισμα τετραμήνου στο 2ο κεφάλαιο: Διαφορικός Λογισμός για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τον Μάκη Χατζόπουλο.

24) (1ο) Διαγώνισμα προσομοίωσης από τον Νίκο Σουρμπή.

23) Διαγώνισμα μέχρι τη μονοτονία από τον Τριαντάφυλλο Πλιάτσιο.

22) To 5o διαγώνισμα προσομοίωσης του Καλαμαρί, επιμέλεια του Ιωάννη Σαράφη. Μέχρι τις συνέπειες του Θ.Μ.Τ και διάρκεια 90 λεπτά.

21) Διαγωνίσματα εξοικείωσης από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα για την περίοδο Ιανουαρίου

20) Το 4ο διαγώνισμα προσομοίωσης του Καλαμαρί, επιμέλεια του Ιωάννη Σαράφη. Μέχρι την εξίσωση εφαπτομένης.

19) Τα διαγωνίσματα του study4exams:
18) Το τρίτο διαγώνισμα του Καλαμαρί μέχρι το Θεώρημα Bolzano από τον Ιωάννη Σαράφη.

17) Τεστ στα όρια α/0 από το Μάκη Χατζόπουλο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου

16) Διαγώνισμα μέχρι θεώρημα Bolzano από τον Φίλιππο Αραμπατζή από τα Φροντιστήρια Ορόσημο 2001 Κομοτηνή.

15) Το δεύτερο διαγώνισμα μέχρι τα όρια από την Ελληνογαλλική σχολή Καλαμαρί. Επιμέλεια: Ιωάννης Σαράφης

14) Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο από το Φροντιστήριο Μπαχαράκη.

13) Ένα επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς Επιμέλεια: Ανάργυρου Μέγα

12) Δύο διαγωνίσματα στα όρια του Τριαντάφυλλου Πλιάτσιου

11) Δεύτερο Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι το θεώρημα Bolzano από τον Δημήτρη Μονέζη.

10) Επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι το θεώρημα Bolzano από τον Δημήτρη Μονέζη.

9) Γραπτή εξέταση μέχρι τη σύνθεση συναρτήσεων (εδώ οι λύσεις) από το Μάκη Χατζόπουλο για τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αμαρουσίου.

8) Ένα τεστ μέχρι την σύνθεση (pdf) από τον Σπυρίδων Δήμου ΓΕΛ Άργους Ορεστικού (σε μορφή word πατήστε εδώ).

7) Διαγώνισμα μέχρι την αντίστροφη συνάρτηση από τον Ιωάννη Σαράφη για το Καλαμαρί.

6) Επαναληπτικό τεστ στα όρια από το Φροντιστήριο Μ.Ε. 19+ επιμέλεια του Θανάση Κοπάδη.

5) Διαγώνισμα μέχρι την αντίστροφη συνάρτηση από τον Νίκο Κουτσουράδη από το 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου.

4) 1.2: Διαγώνισμα 2 - Συναρτήσεις από τον Τριαντάφυλλο Πλιάτσιο.

3) 1.2: Διαγώνισμα 1 - Συναρτήσεις από τον Τριαντάφυλλο Πλιάτσιο.

2) 1.2: Γραφικές παραστάσεις - Τεστ (Α και Β ομάδα) από τον Σπυρίδων Δήμου ΓΕΛ Άργους Ορεστικού σε μορφή word - pdf.

1) Δείτε τα θέματα και τις λύσεις (από τη lisari team) των Πανελλαδικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου και ομογενών.

■ ΕΠΑΛ

3) Τελευταίο διαγώνισμα προσομοίωσης στο παρά ένα από τον Παναγιώτη Στασινό (εκφωνήσεις - υποδείξεις)

2) Δείτε τα θέματα της ΟΕΦΕ [β΄ φάση]

1) Θέματα και λύσεις από τον Μιχάλη Γιαννόπουλο και Μάκη Χατζόπουλο (lisari team) για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις 2018 ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου