Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Υποψήφιο Θέμα Ιουνίου για Γεωμετρία Γ' Γυμνασίου

Άσκηση 2 - Β

Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΓΔ), με Ο το σημείο τομής των διαγώνιων, αν Ε, Ζ σημεία του ΑΒ τέτοια ώστε ΟΕ//ΑΔ και ΟΖ // ΒΓ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τότε να αποδείξετε ότι :

α) Τα τρίγωνα ΟΑΒ και ΟΔΓ είναι όμοια και να γράψετε τους ίσους λόγους

β) ΟΓ / ΟΑ = ΒΖ / ΑΖ   και  ΟΔ / ΟΒ = ΑΕ / ΒΕ

γ)  ΑΕ/ ΒΕ = ΒΖ / ΑΖ

ε) ΑΕ = ΒΖ

Μονάδες: (Β) 1 – 1 – 0,5 – 1,25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου