Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Έξι ηλεκτρονικά βιβλία στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

1. Ευκλείδου Γεωμετρία στοιχεία - Βιβλία 1,2,3,4.
ΤΟΜΟΣ Ι (Ευάγγελου Σ. Σταμάτη - Ο.Ε.Δ.Β. 1975)

Euclid Volume I pdf. 28,5ΜΒ

2. Ευκλείδου Γεωμετρία Θεωρία αριθμών στοιχείων βιβλία  V,VI,VII,VIII,IX.

ΤΟΜΟΣ ΙΙ (Ευάγγελου Σ. Σταμάτη - Ο.Ε.Δ.Β. 1953)

Euclid Volume ΙI pdf. 59ΜΒ

3. Ευκλείδου περί ασσύμετρων στοιχείων
ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ (Ευάγγελου Σ. Σταμάτη- Ο.Ε.Δ.Β. 1975)

Euclid Volume ΙII pdf. 42,7ΜΒ

4.  Ευκλείδου Στερεομετρία στοιχείων βιβλία XI,XII,XIII. 
ΤΟΜΟΣ ΙV (Ευάγγελου Σ. Σταμάτη- Ο.Ε.Δ.Β. 1957)

Euclid Volume IV pdf. 31,6ΜΒ

5. Στοιχεία Ευκλείδου (Αρχαίο κείμενο)

Euclid Elements pdf. 2,15MB

6.  Ελληνικά Μαθηματικά
Ευάγγελου Σταμάτη ΑΘΗΝΑΙ 1979

Greek Mathematics pdf. 3,8ΜΒ

Το βρήκαμε στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ Παραρτήματος Κέρκυρας

1 σχόλιο: