Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Διαγωνίσματα τεσσάρων τύπων στα Μαθηματικά της Γ΄ Λυκείου (ολοκληρώθηκαν)


Εγκαινιάζουμε μια νέα μέθοδο διαγωνισμάτων της Γ΄ Λυκείου. 


Τελευταία ενημέρωση: 15/5/2018

Δείτε αναλυτικά τους 4 νέους τύπους διαγωνισμάτων που θα ακολουθήσουμε σε όλα τα κεφάλαια της σχολικής ύλης. Έως τώρα, έχουμε παρουσιάσει 12 διαγωνίσματα που καλύπτουν τα 3/4 της ύλης και είναι μέχρι το 2015. 

Σήμερα, 10/5/2018 θα αναρτήσουμε 2 διαγωνίσματα προσομοίωσης για κάθε τύπο που θα καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. 

Χαρακτηριστικά των νέων τύπων διαγωνισμάτων
 • Σε όλα υπάρχει εξώφυλλο, προκειμένου να διαφυλάξουμε το περιεχόμενο από τα αδιάκριτα βλέμματα των μαθητών, πριν ξεκινήσει η εξέταση.
 • Η μορφή και η δομή τους είναι ανάλογες εκείνων των θεμάτων, στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
 • Ακολουθούν τη νέα εξεταστέα ύλη που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2017 -18.
Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος

Τύπος 1: Διαγώνισμα 2* ωρών στη θεωρία.

Περιέχει τέσσερα θέματα θεωρίας αποκλειστικά από το σχολικό βιβλίο. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζουμε κατά πόσο ο μαθητής έχει αφομοιώσει τη θεωρία. Είναι το πρώτο στάδιο που πρέπει να ξεκινήσουν από εδώ όλοι οι μαθητές. 

Διάρκεια: Έως μιάμιση ώρα

Τύπος 2: Διαγώνισμα 2* ωρών στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. 

Περιέχει τέσσερα θέματα αποκλειστικά από το σχολικό βιβλίο.  Η επιλογή των θεμάτων αντλούνται από την Α΄, Β΄ ομάδα και τις Γενικές ασκήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο εξετάζουμε κατά πόσο ο μαθητής έχει μελετήσει  όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.

Κατά περίπτωση, μπορούμε να προσθέσουμε κάποια ερωτήματα επιπλέον αυτών που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο, αν θέλουμε να εμπλουτίσουμε το διαγώνισμα. Είναι μια σκέψη που έχει ξεκινήσει από το 2015 και τελικά βγήκε προφητική! 

Ισοδύναμα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαγώνισμα με ασκήσεις που έχουμε διδάξει στην τάξη, χωρίς κατ' ανάγκη να αντλούνται από το σχολικό βιβλίο.  

Διάρκεια: 2 ώρες

Τύπος 3: Διαγώνισμα 3* ωρών σε προηγούμενα θέματα εξετάσεων

Περιέχει θέματα από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Κυρίως από τις τελευταίες εξετάσεις. 

Καθώς τα θέματα εξετάσεων και οι πρωτότυπες ιδέες ανακυκλώνονται, εξετάζουμε αν ο μαθητής τα έχει αφομοιώσει.

Διάρκεια: 3 ώρες

Τύπος 4: Διαγώνισμα 3 ωρών - γενικό

Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν όλα τα διαγωνίσματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στα οποία υποβάλλονται καθημερινά οι μαθητές.

Περιέχει 4 θέματα που είναι συνήθως άγνωστα στο μαθητή. Έτσι, εξετάζουμε την αυτενέργειά του αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει σύνθετες ασκήσεις σε περιορισμένο χρόνο.

Το διαγώνισμα τύπου 4 προσομοιάζει τις συνθήκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων (άγνωστα θέματα, πίεση χρόνου κ.τ.λ) και αποτυπώνει τελικά την απόδοση του μαθητή στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Όπως θα δείτε παρακάτω, στο διαγώνισμα τύπου 4, το θέμα Α είναι εξίσου απαιτητικό. Δεν ακολουθεί πάντα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, καθώς τα "Σωστά ή Λάθος" είναι ερωτήσεις κρίσεως (και όχι ερωτήσεις θεωρίας από το σχολικό βιβλίο -ως είθισται-). Επιπλέον, στη θεωρία ενδέχεται να υπάρχει μία αποδεικτική άσκηση που δεν εμπεριέχεται στο σχολικό βιβλίο.  Προφανώς, ο διδάσκων έχει τον τελευταίο λόγο εάν απαιτείται να αυξήσει το βαθμό δυσκολίας του θέματος Α ή όχι. 

Βαθμολογία

Εάν οι μαθητές υποβληθούν και στα 4 διαγωνίσματα, μπορεί να προκύψει ένας συνολικός βαθμός στα 100.

Πώς;

Δείτε τον παρακάτω ενδεικτικό τύπο που μας δίνει το άριστα στα 20. Έχει συντελεστή βαρύτητας 1 στα πρώτα τρία διαγωνίσματα και συντελεστή βαρύτητας 2 στο τελευταίο, δηλαδή

[(Βαθμ. διαγ. τύπου 1) + (Βαθμ. διαγ. τύπου 2) + (Βαθμ. διαγ. τύπου 3) + 2*(Βαθμ. διαγ. τύπου 4)] / 5 =

= [20 + 20 + 20 +2*20] / 5

= 100 / 5

20 (που είναι το άριστα). 

* Η διάρκεια ενός διαγωνίσματος είναι ενδεικτική και καθορίζεται κάθε φορά από το διδάσκοντα. 


# 2018 #
Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2018

Δείτε τα νέα διαγωνίσματα "νέου τύπου" εφ'  όλης της ύλης που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 έτη στο lisari!!

Τύπος 1 (μόνο θεωρία): 

Διαγώνισμα 1 - Διαγώνισμα 2 - Διαγώνισμα 3 - Διαγώνισμα 4 -  Διαγώνισμα 5*
*Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Πλιάτσιος

Τύπος 2 (ασκήσεις σχολικού βιβλίου - με βάση το σχολικό βιβλίο): 


Τύπος 3 (ασκήσεις από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 έως 2017): 


Τύπος 4 (γενικά θέματα): 

Διαγώνισμα 1 (είναι το διαγώνισμα της ένωσης των blog - site. Είναι το διαγώνισμα της Σumma - Union 2018) 

Διαγώνισμα 2 (θα δοθεί αποκλειστικά σε επιλεγμένα Φροντιστήρια)


# 2015 #
Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2015


Κεφάλαιο 2ο: Άλγεβρα - Μιγαδικοί αριθμοί
Τύπος 1 (Θεωρία)
Τύπος 2 (Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο)
Τύπος 3 (Πανελλαδικές εξετάσεις)
Τύπος 4 (Γενικής μορφής)

Κεφάλαιο 1ο - Ανάλυσης: Συναρτήσεις - Όρια
Τύπος 1 (Θεωρία)
Τύπος 2 (Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο)
Τύπος 3 (Πανελλαδικές εξετάσεις)
Τύπος 4 (Γενικής μορφής)

Κεφάλαιο 2ο - Ανάλυσης: Διαφορικός Λογισμός
Τύπος 1 (Θεωρία)
Τύπος 2 (Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο)
Τύπος 3 (Πανελλαδικές εξετάσεις)
Τύπος 4 (Γενικής μορφής)

Κεφάλαιο 3ο - Ανάλυσης: Ολοκληρωτικός Λογισμός
Τύπος 1 (Θεωρία)
Τύπος 2 (Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο)
Τύπος 3 (Πανελλαδικές εξετάσεις)
Τύπος 4 (Γενικής μορφής) (Σημείωση: Το θέμα Δ είναι νέο! Το παλιό θέμα ήταν θέμα εξετάσεων. Η αλλαγή έγινε στις 02 - 05 - 2015)

Για τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (διαγωνίσματα προσομοίωσης) πατήστε εδώ

Επαναληπτικά Κριτήρια αξιολόγησης, από τον αγαπητό συνάδελφο Βασίλη Μποζατζίδη, www.askisiologio.gr  Βάση Μαθηματικού Υλικού, σε word!!

Τύπος 1 (Θεωρία)
Τύπος 2 (Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο)
Τύπος 3 (Πανελλαδικές εξετάσεις)
Τύπος 4 (Γενικής μορφής)


Τύπος 1 (απευθείας αποθήκευση)Τύπος 2 (απευθείας αποθήκευση)Τύπος 3 (απευθείας αποθήκευση)(νέο: edit  στο Γ΄ θέμα) Τύπος 4 (απευθείας αποθήκευση)


27 σχόλια:

 1. ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΟΣ ΡΕ ΜΑΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. απο τις καλυτερες ιδέες σου φιλε!
  Μπραβο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φοβερή ιδέα! Συγχαρητήρια κι ευχαριστούμε για την έμπνευση που μας δίνεις!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. φοβερο .....καταπληκτικο...!!!!!ευχαριστουμε πολυ..!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μάκη ωραία ιδέα ,αρκεί να έχεις χρόνο να διορθώνεις. Εσύ που ξέρεις τα πράγματα από "μέσα" παίζει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο σε σχολικό επίπεδο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ καλή και πρωτότυπη ιδέα.Πολύ μπροστά και πάλι....Συγχαρητήρια για την όμορφη ιδέα και αν μπορούσα να βοηθήσω θα ήταν χαρά μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια, είναι καύσιμο στις μηχανές μου.

  Όχι Μάκη, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο... απλά είναι μια σκέψη που την εφαρμόζω χρόνια, απλά επέλεξα να την δημοσιεύω φέτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ17 Οκτ 2014, 9:01:00 μ.μ.

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ! ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΤΣΙ....!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σάββα ας το παρουσιάσουμε και μετά να επιλέξουν τα σχολεία - εκπαίδευση αν θέλει κάτι τέτοιο... Τουλάχιστον να μην δικαιολογηθούν ότι δεν γνωρίζαν....

  Με την ευκαιρία που μου έδωσες θέλω να πω το εξής:

  Το βρίσκω λάθος να κρίνουμε γραπτά τους μαθητές μας από ένα διαγώνισμα ή τεστ.

  Είναι άδικο, αφού δεν τους δίνουμε την ευκαιρία, κυρίως σε αυτούς που απέτυχαν, να επανορθώσουν, ενώ σε αυτούς που έγραψαν καλά δεν τους κρατάμε σε εγρήγορση, δεν ελέγχουμε την συνολική τους προσπάθεια, έχουμε περιορισμένη αντίληψη.

  Ακόμα όταν βάζουμε ένα διαγώνισμα, η ανάγκη μας να εξετάσουμε όλα, να δούμε τι ψάρια πιάνει ο μαθητής, συνιθίζουμε να το κάνουμε πολύπλοκο, απαιτητικό με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει η τάξη. Εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος, ο μαθητής που περίμενε όλο το διάστημα την αξία του, τελικά να αποτυγχάνει, άρα να απογοητεύεται και να εγκαταλείπει.

  Νομίζω ότι είναι και αντιπαιδαγωγική διαδικασία της γραπτής εξέτασης με ένα διαγώνισμα ή τεστ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μια εξαιρετικά ιδέα!
  Μια καταπληκτική δουλειά!

  Μπράβο Μάκη
  Είμαι περήφανος που μας θεωρείς συνεργάτες σου.

  Δημήτρης Δούδης
  Αλεξανδρούπολη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δική μου τιμή Δημήτρη!!

   Τι λογαριασμός είναι αυτός;; Δεν φαίνεσαι γραμμένο μέλος, κάνε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο

   https://www.blogger.com/profile/08330861362383552773

   Διαγραφή
 11. Καλησπέρα. Θα δοθούν λύσεις για τα τα διαγωνίσματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι στα σχέδια μας, αλλά αν το κάνουμε τότε θα γίνει μόνο για το επίπεδο 4, δηλαδή τα επαναληπτικά θέματα και είναι 3 έως τώρα.

   Αν σε προβληματίζει μια άσκηση μας λες να την συζητήσουμε...

   Διαγραφή
 12. Συγχαρητήρια για την αφιλοκερδή δουλεία που κάνετε , μας βοηθάτε πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν θα δοθούν ούτε οι απαντήσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε φίλε μου προς στιγμή όχι, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα ή δυσκολία τότε όλα είναι πιθανά...

   Διαγραφή
  2. Αν το ζητήσουν και άλλοι (όχι ανώνυμα) τότε να είστε σίγουροι ότι θα κάτσω εγώ προσωπικά και να πληκτρολογήσω όλες τις λύσεις...

   Διαγραφή
 14. ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ23 Μαρ 2015, 9:43:00 μ.μ.

  ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΙΣΤΑ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σάββα γνωρίζω ότι τα σχολεία (πόσο μάλλον τα Φροντιστήρια) ολοκληρώνουν το τελευταίο κεφάλαιο Ανάλυσης. Οπότε από αρχές Απρίλη να περιμένεις τα νέα διαγωνίσματα... να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσω εκεί, μπορείς να φανταστείς τι θα ακολουθήσει;

   Διαγραφή
 15. Α-ΠΙ-ΘΑ-ΝΟΙ! Μπράβο και πάλι μπράβο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ αγαπητέ φίλε Μάκη , εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια σε όλους, καλή συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ένα μεγάλο ευχαριστώ Μάκη για την βοήθεια που μας δίνεις. Ενα μεγάλο ευχαριστώ και στο Βασίλη για τη μεγάλη προσφορά της βάσης δεδομένων του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Συγχαρητήρια Μάκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθεια που μας προσφέρετε!
  Μια ερώτηση μόνο.Το διαγώνισμα τύπου 4 για το φετινό έτος δεν θα είναι διαθέσιμο σε όλους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή